فایل ورد ارزيابي قابليت هاي توسعه شهري مراغه با استفاده از مدل ترکيبي SWOT-ANP

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي قابليت هاي توسعه شهري مراغه با استفاده از مدل ترکيبي SWOT-ANP دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي قابليت هاي توسعه شهري مراغه با استفاده از مدل ترکيبي SWOT-ANP  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي قابليت هاي توسعه شهري مراغه با استفاده از مدل ترکيبي SWOT-ANP،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي قابليت هاي توسعه شهري مراغه با استفاده از مدل ترکيبي SWOT-ANP :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :27

شهرهای در حال توسعه، مانند همتایان صنعتی خود با عدم قطعیت های قابل توجهی روبه رو هستند. اکثر شهرها با مساله مدیریت نرخ بی سابقه رشد جمعیت مواجه بوده و در حال حاضر قادر به ادامه و هدایت وضع موجود نیستند. بسیاری از شهرهای جهان در حال توسعه، عملکردی بسیار ضعیف تر از ظرفیت بالقوه خود دارند، این شهرها در نتیجه از دست دادن فرصت ها برای جمعیت شان و به کارگیری توسعه غیرمنطقی برای منطقه شان دارای عملکرد ضعیفی هستند. بنابراین به دلیل محیط اقتصادی نامشخص و رقابتی، شهرهای در حال توسعه نیازمند نظم و دیسیپلین برای استفاده موثر از منابع مالی و انسانی محدودشان در جهت رسیدن به اهداف هستند. باتوجه به اصل توسعه درونزای محیطی، هدف اصلی این مقاله ارزیابی قابلیت های توسعه شهری مراغه برای انتخاب مناسب ترین استراتژی برای توسعه آتی آن می باشد. به عبارت دیگر هدف از این مقاله انتخاب استراتژی های مناسب توسعه جهت ارتقای توانایی شهر برای بهره گیری بهینه از توان های محیطی خود می باشد. روش تحقیق برحسب هدف، روش تحقیق کاربردی و شیوه مطالعه برحسب روش و ماهیت، تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای، اسنادی، روش مشاهده مستقیم و روش های میدانی مانند پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، مناسب ترین استراتژی برای توسعه شهری مراغه، استراتژی توسعه آموزش عالی و دانشگاه ها در شهر و تبدیل مراغه به شهری دانشگاهی می باشد. ضمن اینکه استراتژی تقویت عملکرد توریستی و جهانگردی شهر به عنوان استراتژی جایگزین مطرح است.
كلید واژه: ارزیابی، توسعه شهری، استراتژی، مدل ANP، چشمانداز، سناریو، مراغه

توضیحات بیشتر