فایل ورد بررسي روند تغييرات درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي سيستان و بلوچستان با بهره گيري از تاکسونومي عددي طي دهه هاي 1385و 1375

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي روند تغييرات درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي سيستان و بلوچستان با بهره گيري از تاکسونومي عددي طي دهه هاي 1385و 1375 دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي روند تغييرات درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي سيستان و بلوچستان با بهره گيري از تاکسونومي عددي طي دهه هاي 1385و 1375  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي روند تغييرات درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي سيستان و بلوچستان با بهره گيري از تاکسونومي عددي طي دهه هاي 1385و 1375،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي روند تغييرات درجه توسعه يافتگي مناطق روستايي سيستان و بلوچستان با بهره گيري از تاکسونومي عددي طي دهه هاي 1385و 1375 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :29

فراهم نمودن زمینه برخورداری از خدمات مختلف رفاهی و زیربنایی، تسهیلات اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی از اساسی ترین شاخص های برنامه ریزی در هر واحد برنامه ریزی و بویژه مناطق روستایی است. هدف از انجام این پژوهش بررسی درجه توسعه یافتگی مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان برای سطوح شهرستان و بخش، در دو مقطع زمانی 1385 و 1375 می باشد. بر همین اساس 35 شاخص توسعه در 5 گروه شاخص های؛ جمعیتی، زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی- درمانی تعریف و به روش تاکسونومی عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل یافته ها بیانگر آن است که در دهه 1375 اغلب روستاهای استان در طبقه مناطق نیمه توسعه یافته و توسعه نیافته قرار داشته اند، بطوری که تنها 14 درصد از روستاهای استان در نقاط برخوردار و 86 درصد در محدوده نیمه توسعه یافته و توسعه نیافته بوده اند. علاوه بر آن شکاف توسعه ای بین شهرستانی و بین بخشی نیز در آن مشهود است. توسعه نواحی روستایی استان در مقطع زمانی 1385 به جز در شهرستان زابل و بخش های تابعه آن، در سایر شهرستان ها و بخش ها نشان دهنده آن است که این روند رو به رشد بوده است. بطوری که در این سال، 54 درصد روستاها در طبقه توسعه یافته، 30 درصد در ردیف نیمه توسعه یافته و 16 درصد هم در طبقه محروم قرار گرفته اند. با این وجود نتایج تفصیلی تر مبین عدم توازن در این رشد می باشد؛ بطوری که تغییر جایگاه و رتبه توسعه افتگی روستاها، عمدتا شامل بخش های مرکزی شهرستان ها بوده است. در واقع این عدم توازن بویژه منجر به اختلاف وضعیت توسعه یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی هر شهرستان با سایر بخش های آن شده است. این مهم بیانگر پابرجا بودن عدم تعادل های منطقه ای و در عین حال عدم توزیع یکنواخت امکانات در منطقه می باشد.
كلید واژه: توسعه روستایی، تاکسونومی عددی، شاخص های توسعه، سیستان و بلوچستان

توضیحات بیشتر