فایل ورد بررسي اثر هيدروکسيد کلسيم به عنوان داروي داخل کانال بر ريزنشت اپيکال

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر هيدروکسيد کلسيم به عنوان داروي داخل کانال بر ريزنشت اپيکال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر هيدروکسيد کلسيم به عنوان داروي داخل کانال بر ريزنشت اپيکال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر هيدروکسيد کلسيم به عنوان داروي داخل کانال بر ريزنشت اپيکال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر هيدروکسيد کلسيم به عنوان داروي داخل کانال بر ريزنشت اپيکال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: امروزه هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال برای گندزدایی کانال و تسریع در روند ترمیم آسیب های پری اپیکال کاربردی روز افزون دارد. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هیدروکسید کلسیم به عنوان داروی داخل کانال بر روی مهر و موم اپیکال بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی از 46 دندان کشیده شده تک ریشه انسانی استفاده گردید. نمونه ها پس از آماده سازی و شکل دهی کانال ها به روش استپ بک (فایل اصلی ناحیه اپیکال شماره 35) به طور تصادفی در 2 گروه آزمایشی 20 تایی و دو گروه شاهد مثبت و منفی 3 تایی قرار گرفتند. در گروه 1 کانال ریشه به وسیله خمیر هیدروکسید کلسیم پوشانده شد و در گروه 2 دارویی داخل کانال قرار نگرفت. تمام دندان ها به مدت 1 هفته در انکوباتور در دمای 37 درجه سانتی گراد و رطوبت 100% قرار گرفتند. بعد از 7 روز گروه 1 خمیر هیدروکسید کلسیم توسط شستشو با نرمال سالین و حرکات چرخشی فایل اصلی ناحیه اپیکال از کانال ریشه خارج گردید. سپس تمامی کانال ها با گوتاپرکا و سیلر AH26 به روش تراکم جانبی پر و به مدت 72 ساعت در رطوبت 100% و دمای 37 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. سپس تمامی نمونه ها به مدت 1 هفته در جوهر هندی شناور گشتند و پس از شفاف سازی بیشترین میزان ریزنشت اپیکال هر یک از نمونه ها توسط استرئومیکروسکوپ با بزرگنمایی 4x اندازه گیری شد و نتایج به دست آمده توسط آزمون آماری T-test و Chi-square ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج آماری به دست آمده هیچ گونه تفاوت معنی دار را بین دو گروه آزمایشی نشان نداد (0.068=P).نتیجه گیری: بر پایه این مطالعه هیدروکسید کلسیم که به منظور کمک به حذف باکتری ها از داخل کانال ریشه به کار می رود باعث افزایش ریزنشت اپیکال نمی شود.
كلید واژه: هیدروکسید کلسیم، درمان کانال ریشه، ریزنشت

توضیحات بیشتر