فایل ورد بررسي تاثير شياف هيوسين - ان - بوتيل برومايد بر درد و روند زايمان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي تاثير شياف هيوسين - ان - بوتيل برومايد بر درد و روند زايمان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي تاثير شياف هيوسين - ان - بوتيل برومايد بر درد و روند زايمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي تاثير شياف هيوسين - ان - بوتيل برومايد بر درد و روند زايمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي تاثير شياف هيوسين - ان - بوتيل برومايد بر درد و روند زايمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: زایمان فرآیند دردناکی است و یکی از وظایف ماماها کاستن از شدت درد زایمان می باشد و در این میان کاهش طول مراحل زایمانی همواره مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شیاف هیوسین بر درد و روند زایمان بود.روش بررسی: این کارآزمایی بالینی دوسوکور بر روی 130 زن باردار نخست زا که جهت زایمان به بیمارستان سینا اهواز مراجعه نمودند، انجام گردید. به گروه مورد یک شیاف هیوسین و به گروه شاهد یک شیاف پلاسبو در شروع فاز فعال زایمان از راه رکتال داده شد. سپس میانگین شدت درد زایمان، پیشرفت دیلاتاسیون وافاسمان، طول فاز فعال، مرحله دوم و نوع زایمان ثبت گردید. داده ها با استفاده از تست های تی، کای دو و فیشر در SPSS نسخه 15 در سطح معنادار 5% آنالیز شدند.یافته ها: بین میانگین دیلاتاسیون و افاسمان دهانه رحم 1 و 2 ساعت بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت (P<0.0001) طول فاز فعال و مرحله دوم زایمان بصورت معناداری در گروه مورد کمتر از شاهد بود (P=0.007) میزان سزارین نیز در گروه مورد کمتر از شاهد بود، ولی این اختلاف معنادار نبود (P=0.07) شدت درد زایمان در دو گروه تفاوت معناداری نداشت. در میانگین ضربان قلب جنین، نبض و فشارخون مادر و نمرات آپگار نوزادان بین دو گروه تفاوتی دیده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که شیاف هیوسین بتواند به عنوان دارویی موثر جهت تسریع روند لیبر و کاهش مدت زمان درد کشیدن مورد استفاده قرار گیرد، اما درد زایمان را کاهش نمی دهد.
كلید واژه: شیاف هیوسین، روند زایمان، درد زایمان

توضیحات بیشتر