فایل ورد اپيدميولوژي استوماتيت آفتي عود کننده و فاکتورهاي مرتبط با آن

لینک دانلود

 فایل ورد اپيدميولوژي استوماتيت آفتي عود کننده و فاکتورهاي مرتبط با آن دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اپيدميولوژي استوماتيت آفتي عود کننده و فاکتورهاي مرتبط با آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اپيدميولوژي استوماتيت آفتي عود کننده و فاکتورهاي مرتبط با آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اپيدميولوژي استوماتيت آفتي عود کننده و فاکتورهاي مرتبط با آن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :16

زمینه و هدف: استوماتیت آفتی عود کننده شایع ترین زخم های دهانی است که 20 درصد جمعیت عمومی را مبتلا می کند. اتیولوژی آفت ناشناخته است و معلول چندین مکانیسم مختلف می باشد. هدف مطالعه، بررسی اپیدمیولوژی آفت و عوامل موثر در ایجاد آن می باشد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 1105 نفر از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی زاهدان که با روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند، جهت بررسی شیوع آفت (وجود زخم آفتی در زمان معاینه) و عوامل موثر در ایجاد آن بررسی شدند. اطلاعات به صورت یک مرحله ای و با مصاحبه، تکمیل پرسشنامه و معاینه بالینی جمع آوری شد. داده ها با آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: از 1105 فرد معاینه شده (476 مرد و 629 زن)، 199 نفر (18 درصد ) مبتلا به آفت بودند و 168 مورد (84.4 درصد) آفت مینور، 26 مورد (13.1 درصد) آفت ماژور و 5 مورد (2.5 درصد) زخم هرپتی فرم داشتند. در این تحقیق، ارتباط فراوانی آفت با سن (P<0.001)، تحصیلات (P<0.001)، شغل (P=0.002)، سابقه حساسیت (P=0.02)، نوع حساسیت (P<0.004)، بیماری زمینه ای (P=0.005)، تاریخچه فامیلی (P<0.001) و استفاده از مسواک (P<0.001) معنی دار بود. ارتباط معنی داری بین فراوانی آفت و متغیر های جنس، استعمال دخانیات، ناس و مصرف دهانشویه یافت نشد.نتیجه گیری: آفت یک ضایعه مولتی فاکتوریال بوده و فاکتورهای سن، گروه های شغلی پراسترس، تحصیلات بالا (تعیین کننده میزان استرس شخص)، تروما و حساسیت، عوامل مستعد کننده بروز آفت، می باشند.
كلید واژه: استوماتیت آفتی عود کننده، عوامل مرتبط، استرس

توضیحات بیشتر