فایل ورد اثر بخشي پيش درماني با سلکوکسيب و ژلوفن بر کاهش درد در اندودنتيک

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي پيش درماني با سلکوکسيب و ژلوفن بر کاهش درد در اندودنتيک دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي پيش درماني با سلکوکسيب و ژلوفن بر کاهش درد در اندودنتيک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي پيش درماني با سلکوکسيب و ژلوفن بر کاهش درد در اندودنتيک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي پيش درماني با سلکوکسيب و ژلوفن بر کاهش درد در اندودنتيک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی (NSAIDs) متداول ترین گروه دارویی در کنترل درد پس از درمان کانال ریشه می باشند. طی دهه گذشته نسل جدیدی از این داروها ساخته شده اند مانند سلکوکسیب و ژلوفن که عوارض گوارشی کمتر و اثر بخشی بالاتری دارند. از آنجا که مطالعات کافی در زمینه قدرت تسکین بخشی سلکوکسیب و ژلوفن در مقایسه با سایر مسکن های متداول در کنترل درد بیماران تحت درمان کانال ریشه صورت نگرفته، لذا تحقیق حاضر با این هدف انجام پذیرفت.روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، تعداد 90 بیمار به 3 گروه تقسیم شده و تحت درمان کانال ریشه قرار گرفتند. کپسول ها که شامل سلکوکسیب، ژلوفن و دارونما بودند، 1 ساعت قبل از شروع درمان به بیماران داده شد، سپس با یک پرسشنامه در فواصل زمانی مختلف میزان درد بیماران با معیار (Visual analog scale) VAS ثبت شد. یافته ها با استفاده از SPSS و آزمون های Repeated measurement و Multiple comparisons ، Oneway ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و مقادیر P<0.05 معنی دار تلقی گردید.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد در ساعات 8 و 12 سلکوکسیب و ژلوفن به صورت معنی داری درد را در مقایسه با دارونما کاهش دادند. در ساعات 24 ،4 و 48 پس از درمان، اختلاف بین سه گروه معنی دار نبود (.(P>0.05نتیجه گیری: مصرف پیش از درمان کپسول سلکوکسیب یا ژلوفن درد پس از درمان کانال ریشه را کاسته و آنها را می توان به عنوان داروی موثر قبل از درمان کانال ریشه به بیماران تجویز کرد.
كلید واژه: درد، سلکوکسیب، دارونما

توضیحات بیشتر