فایل ورد بررسي شاخص نيازهاي درماني پريودنتال ( CPITN) در زنان باردار و غير باردار شهر اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شاخص نيازهاي درماني پريودنتال ( CPITN) در زنان باردار و غير باردار شهر اهواز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شاخص نيازهاي درماني پريودنتال ( CPITN) در زنان باردار و غير باردار شهر اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شاخص نيازهاي درماني پريودنتال ( CPITN) در زنان باردار و غير باردار شهر اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شاخص نيازهاي درماني پريودنتال ( CPITN) در زنان باردار و غير باردار شهر اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: بر اساس تحقیقات اخیر بیماری پریودنتال یک فاکتور خطر مهمی است که می تواند منجر به تولد زودرس با وزن کم نوزاد شود و وضعیت اقتصادی- اجتماعی روی شرایط پریودنتال تاثیر دارد. هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت پریودنتال زنان باردار و غیر باردار بر اساس شاخص نیازهای درمانی پریودنتال(CPITN) و ارتباط آن با متغیرهای دموگرافی و کلینیکی بود.روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی مقطعی روی 540 نفر زن باردار و غیر باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شرق و غرب اهواز انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها بررسی فرم های اطلاعاتی مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و وضعیت پریودنتال بر اساس شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) بود. معاینات توسط پروب WHO و آینه مسطح دندانپزشکی انجام گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی، مجذور کای و ان اوا استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده SPSS بود.یافته ها: 66.7 درصد زنان باردار دارای بیماری پریودنتال بوده و 92 درصد زنان باردار درسه ماهه سوم بارداری بیماری پریودنتال داشتند. بین شاخص CPITN و سن بارداری، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی و دفعات مسواک زدن ارتباط آماری معنی دار مشاهده گردید.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که خانم های باردار CPITN بیشتری نسبت به خانم های غیر باردار دارند و بنابراین پیشنهاد می شود که برنامه بهداشت دهانی پیشگیری کننده ساده کمکی برای حفظ سلامت پریودنشیم در طی حاملگی می باشد.
كلید واژه: شاخص نیازهای درمانی پریودنتال، زنان باردار، اهواز

توضیحات بیشتر