فایل ورد اثر مکمل کورکومين بر چگالي مواد معدني نواحي مختلف استخوان هاي ران و درشت ني در موش هاي جوان در معرض استات سرب

لینک دانلود

 فایل ورد اثر مکمل کورکومين بر چگالي مواد معدني نواحي مختلف استخوان هاي ران و درشت ني در موش هاي جوان در معرض استات سرب دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر مکمل کورکومين بر چگالي مواد معدني نواحي مختلف استخوان هاي ران و درشت ني در موش هاي جوان در معرض استات سرب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر مکمل کورکومين بر چگالي مواد معدني نواحي مختلف استخوان هاي ران و درشت ني در موش هاي جوان در معرض استات سرب،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر مکمل کورکومين بر چگالي مواد معدني نواحي مختلف استخوان هاي ران و درشت ني در موش هاي جوان در معرض استات سرب :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :17

زمینه و هدف: مطالعات اخیر نشان داده اند که سرب از طریق تحریک گونه های اکسیژنی فعال باعث تحریک استرس اکسایشی در استخوان می شود. در تحقیق حاضر، اثر 8 هفته مکمل کورکومین بر چگالی ناحیه ای مواد معدنی استخوان های ران و درشت نی موش های در معرض سرب بررسی شد.روش بررسی: موش های ویستار 50 روزه به طور تصادفی به گروه های پایه، شم، سرب و گروه کورکومین+ سرب (کورکومین) دسته بندی شدند. گروه های کورکومین و یا سرب 20mg/kg استات سرب را به مدت 8 هفته (هفته ای سه جلسه) به صورت زیرصفاقی دریافت کردند. گروه کورکومین همچنین 30mg/kg محلول کورکومین (3 روز در هفته و به مدت 8 هفته) را دریافت نمودند. چگالی مواد معدنی (BMD) استخوان های ران و درشت نی با دستگاه DEXA اندازه گیری شد. داده ها با روش آنالیز واریانس یکطرفه و نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 تحلیل شدند.یافته ها: سطوح مالوندی آلدهید(MDA) و سرب در گروه کورکومین به طور معنی داری کمتر از گروه های سرب و پایه بود. به علاوه، سطوح BMD و ظرفیت ضداکسایشی تام(TAC) در گروه کورکومین به طور معنی داری بیشتر از گروه های سرب و پایه بود.نتیجه گیری: این نتایج نشان می دهد قرارگیری در معرض سرب ممکن است یک عامل خطر برای بیماری های اسکلتی باشد. به علاوه، مکمل گیری ضداکسایشی کورکومین احتمالا اثرات مهاری در کاهش ناشی از القای سرب در BMD استخوان های ران و درشت نی دارد که می توان به استرس اکسایشی نسبت داد.
كلید واژه: استرس اکسایشی، کورکومین، چگالی استخوان، استات سرب، رات

توضیحات بیشتر