فایل ورد يافته هاي ويدئونيستاگموگرافي در بيماران مبتلا به بيماري مينير

لینک دانلود

 فایل ورد يافته هاي ويدئونيستاگموگرافي در بيماران مبتلا به بيماري مينير دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد يافته هاي ويدئونيستاگموگرافي در بيماران مبتلا به بيماري مينير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد يافته هاي ويدئونيستاگموگرافي در بيماران مبتلا به بيماري مينير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد يافته هاي ويدئونيستاگموگرافي در بيماران مبتلا به بيماري مينير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: سرگیجه از شایع ترین مشکلات و شکایات بیماران مراجعه کننده به پزشک و بیماری مینیر یکی از شایع ترین علل آن است. تشخیص بیماری مینیر وابسته به یافته های بالینی است. تست های تعادلی در تعیین شیوه درمان و پروگنوز بیماری و نیز افتراق آن از سایر علل سرگیجه موثر است. در این مطالعه به بررسی و آنالیز آماری یافته های ویدئونیستاگموگرافی در بیماران مینیر پرداخته شده است.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی 61 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان های امام خمینی و آپادانا اهواز که در معاینه برای آنها تشخیص مینیر داده شده و اطلاعات آنها در پرسشنامه ثبت گردیده بود، تحت ارزیابی با ویدئونیستاگموگرافی قرار گرفتند و طی این آزمون ارزیابی های حرکات ساکاد، اپتوکینتیک، تعقیب آرام، positional،positioning و کالریک انجام گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید.یافته ها: برتری طرفی در 7 بیمار (11.44 درصد) و ضعف طرفی در 24 بیمار (39.33 درصد) و نهفتگی حرکات ساکارید در 26 نفر (42.6 درصد) از افراد موارد مطالعه غیرطبیعی بوده است.نتیجه گیری: بین شدت سرگیجه، شدت کاهش شنوایی و طول مدت بیماری و یافته های ویدئونیستاگموگرافی رابطه معنی داری وجود نداشت. مهمترین یافته ویدئونیستاگموگرافی، ضعف طرفی بود.
كلید واژه: سرگیجه، مینیر، ویدئونیستاگموگرافی

توضیحات بیشتر