فایل ورد تاثير انرژي و ابعاد ميدان در تعيين چشمه مجازي الکترون شتابدهنده خطي دستگاه واريان CD2100

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير انرژي و ابعاد ميدان در تعيين چشمه مجازي الکترون شتابدهنده خطي دستگاه واريان CD2100 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير انرژي و ابعاد ميدان در تعيين چشمه مجازي الکترون شتابدهنده خطي دستگاه واريان CD2100  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير انرژي و ابعاد ميدان در تعيين چشمه مجازي الکترون شتابدهنده خطي دستگاه واريان CD2100،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير انرژي و ابعاد ميدان در تعيين چشمه مجازي الکترون شتابدهنده خطي دستگاه واريان CD2100 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: در محاسبات دوزیمتری، پرتوهای پهن و واگرا شونده الکترونی به صورت پرتوهایی که از یک چشمه مجازی به وجود می آیند، در نظر گرفته می شوند، تا بتوان قانون عکس مجذور را برای پرتوهای الکترونی نیز همانند فوتون ها به کار برند. بنابراین در تحقیق حاضر به کمک دزیمتری میدان های درمانی الکترون در انرژی های مختلف جایگاه چشمه مجازی این دستگاه در ابعاد درمانی و انرژی های مختلف تعیین شده است تا بتوان همانند فوتون، درمان های الکترون را نیز انجام داد.روش بررسی: با استفاده از تئوری پراکندگی الاستیک و هندسه سیستم و همچنین دوزیمتری پرتوها موقعیت چشمه مجازی (svir) برای میدان های مختلف و در انرژی های مختلف دستگاه شتاب دهنده خطی Varian 2100 CD مشخص گردید.یافته ها: به کمک چمبر با صفحات موازیPPC40 و فانتوم 50×50×50 سانتیمتر مکعب و نرم افزار Omini-pro تمام پروفایل های دوز عمقی برای انرژی های 6، 9، 12 و 15 مگاالکترون ولت و اپلیکاتورهای 6×6، 10×10، 15×15، 20×20 و 25×25 سانتیمتر مربع رسم گردید و با تعیین سطح میدان در عمق ماگزیمم دوز روی پروفایل مربوطه کانون مجازی (Svir) برای هر اپلیکاتور در انرژی های مختلف بدست آمد. نتایج نشان می دهد که مقدار Svir تابع انرژی و اندازه میدان می باشد. علاوه بر این، مقادیر حاصل در میدان های کوچک به ویژه در انرژی های پایین تر دقیقا از قانون عکس مجذور فاصله پیروی نمی کند.نتیجه گیری: فاصله کانون مجازی (Svir) وابسته به انرژی و میدان می باشد و هرچه میدان بزرگتر و انرژی بیشتر باشد این فاصله نیز بزرگتر خواهد بود.
كلید واژه: پراکندگی الاستیک، پرتوالکترونی، شتابدهنده خطی، چشمه مجازی الکترون

توضیحات بیشتر