فایل ورد بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي کور بر استحکام باند ريز کششي يک نوع سراميک زيرکونيايي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي کور بر استحکام باند ريز کششي يک نوع سراميک زيرکونيايي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي کور بر استحکام باند ريز کششي يک نوع سراميک زيرکونيايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي کور بر استحکام باند ريز کششي يک نوع سراميک زيرکونيايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي کور بر استحکام باند ريز کششي يک نوع سراميک زيرکونيايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: باند بین کور و ونیرها ضعیفترین قسمت در رستوریشن های تمام سرامیک زیرکونیایی می باشند. با توجه به احتمال تاثیر رنگ آمیزی کورها و نوع ونیر، هدف از این مطالعه بررسی این دو عامل در استحکام باند ریز کششی کور زیرکونیایی با دو نوع ونیر پرسلنی با رنگ آمیزی و بدون رنگ آمیزی بود.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، نمونه های دیسک شکل با استفاده از کور زیرکونیایی Zirkonzahn (MAD/MAM) ساخته شد. برای ونیر این نمونه ها سرامیک های Ceram Kiss وZirkonzahn ICE مورد استفاده قرار گرفت. نیمی از نمونه ها با محلول A2 رنگ آمیزی شدند. سپس دیسک ها در هر گروه برش خوردند (به تعداد 30 میکروبار) و باند ریز کششی در هر گروه ارزیابی شد. نمونه ها با SEM مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت داده ها با روش آنالیز واریانس دو طرفه و Student T-test بررسی شدند.یافته ها: نوع ونیر و تاثیر متقابل ونیر و رنگ آمیزی اثر معنی دار بر استحکام باند ریزکششی داشت ((P<0.001، در حالیکه رنگ آمیزی نتوانست اثر معنی داری بر استحکام باند بگذارد .(P=0.69)نتیجه گیری: با توجه به اثر مشخص نوع ونیر در استحکام باند ونیر-کور، انتخاب درست این مواد برای دست یافتن به استحکام باند کافی بین کور و ونیر برای جلوگیری از لایه لایه شدن و پریدن رستوریشن های ونیری زیرکونیا لازم به نظر می رسد.
كلید واژه: رنگ آمیزی پروتز، استحکام کششی، پرسلن دندانی

توضیحات بیشتر