فایل ورد مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين در موش صحرايي به روش آزمون فرمالين

لینک دانلود

 فایل ورد مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين در موش صحرايي به روش آزمون فرمالين دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين در موش صحرايي به روش آزمون فرمالين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين در موش صحرايي به روش آزمون فرمالين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مطالعه اثر ضد دردي عصاره هيدروالکلي دارچين در موش صحرايي به روش آزمون فرمالين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای صناعی ضد درد در دوره بالینی منجر به جلب توجه محققان به گسترش داروهای گیاهی گردیده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی دارچین در موش صحرایی بوده است.روش بررسی: جهت تهیه عصاره هیدروالکلی دارچین از روش خیساندن استفاده شد. موش های صحرایی ویستار نر در 8 گروه 6 تایی قرار گرفتند: گروه های تحت آزمایش به ترتیب مقادیر (200 mg/kg، 400، 600 و 800) عصاره هیدروالکلی و گروه های کنترل مثبت به ترتیب: آسپیرین (300 mg/kg)، مورفین (2.5 mg/kg)، گروه کنترل منفی سرم فیزیولوژی (5 ml/kg) و گروه دریافت کننده 600 mg/kg عصاره1 mg/kg + نالوکسان را از طریق داخل صفاقی دریافت نمودند. پس از نیم ساعت به کف پنجه پای راست حیوانات گروه های مختلف، 50 میکرولیتر فرمالین 2.5 درصد تزریق شد و بلافاصله بر روی دستگاه آزمون فرمالین منتقل و مورد نمره دهی قرار گرفتند.یافته ها: دارچین، اثر ضد درد وابسته به مقدار داشت و با مقدار (600 mg/kg) بهترین اثر را از خود نشان داد. این عصاره علیرغم اینکه در دوزهای مختلف اثر ضد درد معنی داری (P<0.05) در مقایسه با سرم فیزیولوژی داشت، اما اثر ضد درد حاد آن بیشتر از آسپیرین و کمتر از مورفین و همچنین اثر ضد درد مزمن آن کمتر از آسپیرین و مورفین بود. همچنین مقدار موثره عصاره همراه با نالوکسان در مقایسه با مقدار موثره عصاره به تنهایی اثر ضد دردی معنی داری نداشت.نتیجه گیری: عصاره هیدروالکلی دارچین به صورت وابسته به مقدار، دارای اثر ضد درد (فازهای اول و دوم) می باشد.
كلید واژه: دارچین، آسپیرین، مورفین، درد، آزمون فرمالین، موش صحرایی

توضیحات بیشتر