فایل ورد تعيين سطح سرمي پروتئين C، پروتئين S و فاکتور V ليدن در بيماري سيکل سل در استان خوزستان

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين سطح سرمي پروتئين C، پروتئين S و فاکتور V ليدن در بيماري سيکل سل در استان خوزستان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين سطح سرمي پروتئين C، پروتئين S و فاکتور V ليدن در بيماري سيکل سل در استان خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين سطح سرمي پروتئين C، پروتئين S و فاکتور V ليدن در بيماري سيکل سل در استان خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين سطح سرمي پروتئين C، پروتئين S و فاکتور V ليدن در بيماري سيکل سل در استان خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: بیماری سیکل سل به علت موتاسیون در زنجیر بتای گلوبین و جایگزینی والین بجای گلوتامین در موقعیت ششم بوجود می آید که منجر به افزایش پلی مریزاسیون و انسداد عروقی می شود. اخیرا کاهش فعالیت پروتئین C و پروتئین S و افزایش فاکتور V لیدن به عنوان علل افزایش انعقاد پذیری در بیماران سیکل سل مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی سطح سرمی پروتئینC ، پروتئین S و فاکتور V لیدن در اختلالات سیکل سل با گروه شاهد بود.روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی مورد- شاهد از 100 بیمار مبتلا به سیکل سل در حالت حمله از نظر پروتئینC ، پروتئین S و فاکتور V لیدن بررسی و با 50 نفر کنترل همسان شده و انواع مختلف سیکل، مصرف هیدروکسی اوره، تزریق خون، میزان هموگلوبینF ، گروه های سنی و جنسی با نرم افزار SPSS با آزمون های آماری کای دو و آنالیز واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: از 100 بیمار 47 مرد، 53 زن و متوسط سنی 20.2 سال با محدوده سنی 58-3 و (1SD±1.03) بود. سطح پروتئین C در 35 درصد و پروتئین S در 24 درصد بیماران بطور معنی داری هر دو با (P<0.0001) پایین بوده و هر دو در کنترل طبیعی بود. فاکتور V لیدن در 27 درصد بیماران در مقابل 4 درصد گروه کنترل بطور معنی داری (P=0.001) بالا بوده است. سطح پروتئین S با گروه های سنی رابطه معنی داری (P=0.02) داشته است.نتیجه گیری: در بیماران سیکل سل، سطح پروتئین C و پروتئین S کاهش و فعالیت فاکتور V لیدن افزایش یافته و باعث افزایش انعقاد پذیری در این بیماران می شود.
كلید واژه: سیکل سل، پروتئین C، پروتئین S، فاکتور V لیدن

توضیحات بیشتر