فایل ورد تعيين ميزان شيوع سرمي توکسوکارا کانيس در کودکان دبستاني 15-6 ساله شهري و روستايي شهرستان اهواز

لینک دانلود

 فایل ورد تعيين ميزان شيوع سرمي توکسوکارا کانيس در کودکان دبستاني 15-6 ساله شهري و روستايي شهرستان اهواز دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تعيين ميزان شيوع سرمي توکسوکارا کانيس در کودکان دبستاني 15-6 ساله شهري و روستايي شهرستان اهواز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تعيين ميزان شيوع سرمي توکسوکارا کانيس در کودکان دبستاني 15-6 ساله شهري و روستايي شهرستان اهواز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تعيين ميزان شيوع سرمي توکسوکارا کانيس در کودکان دبستاني 15-6 ساله شهري و روستايي شهرستان اهواز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پزشكي جندي شاپور

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: توکسوکاریازیس بیماری زئونوزی است که شیوع جهانی دارد و توسط اسکاریس سگ و ندرتا گربه ایجاد می شود. شیوع سرمی توکسوکاریازیس در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع سرمی توکسوکارا کانیس در کودکان 6 تا 15 ساله شهری و روستایی در اهواز بود.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و مقطعی، سرم 203 کودک 6 تا 15 ساله مدارس شهری و روستایی اهواز (جنوب غربی ایران) از سال 1386 تا 1387 که به طور تصادفی انتخاب شده بودند با استفاده از آنتی ژن های دفعی و ترشحی مرحله لاروی توکسوکارا کنیس با روش سرولوژی ELISA مورد بررسی قرار گرفتند. شمارش کامل سلول های خونی از نظر وجود ائوزینوفیلی و هیپرائوزینوفیلی انجام شد. پرسشنامه کوتاهی جهت جمع آوری اطلاعات فردی شامل سن، جنس، سابقه خاک خوری، تماس با سگ و محل زندگی (شهری - روستایی) تهیه شد.یافته ها: از کل 203 دانش آموز، 90 (44.3 درصد) دختر و 113 (55.7 درصد) پسر بودند. 86 (42.9 درصد) نفر روستایی و 114 (57.1 درصد) نفر شهری بودند. 67 (33 درصد) نفر سابقه تماس با سگ، 35 (17 درصد) نفر سابقه سرفه اخیر 5 (2.5 درصد) نفر سابقه خاک خوری و 21 (10.3 درصد) نفر ائوزینوفیلی داشتند. چهار نفر (دو درصد) تست مثبت ELISA از نظر IgG علیه توکسوکارا کانیس داشتند که بین آنها یک نفر پسر و سه نفر دختر بودند. دو نفر شهری و دو نفر روستایی بودند. هیچ کدام سابقه تماس با سگ، خاک خوری، سرفه مزمن و آسم نداشتند. هیچ کدام هایپرائوزینوفیلی نداشتند ولی همگی ائوزینوفیلی داشتند.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد عفونت توکسوکارا کانیس در بین کودکان دبستانی در اهواز وجود دارد، ولی از حد قابل انتظار در مناطق گرمسیری مشابه کمتر می باشد.
كلید واژه: توکسوکاریازیس، لارو مهاجر احشایی، سگ، هایپرائوزینوفیلی، شیوع سرمی

توضیحات بیشتر