فایل ورد بررسي خاصيت ضد ميکروبي عصاره Citrus aurantifolia عليه انتروکوکوس فکاليس موجود در توبول هاي عاجي در حضور لايه اسمير

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي خاصيت ضد ميکروبي عصاره Citrus aurantifolia عليه انتروکوکوس فکاليس موجود در توبول هاي عاجي در حضور لايه اسمير دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي خاصيت ضد ميکروبي عصاره Citrus aurantifolia عليه انتروکوکوس فکاليس موجود در توبول هاي عاجي در حضور لايه اسمير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي خاصيت ضد ميکروبي عصاره Citrus aurantifolia عليه انتروکوکوس فکاليس موجود در توبول هاي عاجي در حضور لايه اسمير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي خاصيت ضد ميکروبي عصاره Citrus aurantifolia عليه انتروکوکوس فکاليس موجود در توبول هاي عاجي در حضور لايه اسمير :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: حین اینسترومنتیشن کانال های ریشه در درمان های اندودانتیک لایه اسمیر بر روی دیواره های کانال تشکیل می شود که توبول های عاجی را می پوشاند. در صورتی که محلول های شستشو دهنده بتوانند لایه اسمیر را حذف نمایند و در عین حال خاصیت ضد میکروبی داشته باشند، می توان از این مزیت در کانال های عفونی بهره گرفت. لذا این مطالعه به منظور بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره قسمت داخلی گوشتی میوه Citrus aurantifolia (آب لیموترش) و پوست آن علیه انتروکوکوس فکالیس موجود در توبول های عاجی ریشه در حضور لایه اسمیر طراحی شد.روش بررسی: در این مطالعه 140 سیلندر عاجی از دندان های سانترال انسیزور گاو تهیه شد. بعد از حذف لایه اسمیر، سوسپانسیون انتروکوکوس فکالیس به داخل لوله ها تلقیح و لایه اسمیر مجددا ایجاد شد. در گروه های مورد مطالعه از محلول های زیر به منظور شستشوی کانال استفاده گردید: گروه 1: %5.25 NaOCl، گروه 2: %17 EDTA، گروه 3 NaOCl +EDTA :، گروه 4: آب لیمو، گروه 5: عصاره اتانولی پوست لیمو ترش، گروه 6: اتانول %96. سپس خرده های عاجی از لایه های داخلی و خارجی تر عاج به دست آمد و از نظر کدورت ناشی از رشد میکروبی بررسی شد. آنالیز واریانس یک طرفه و تست تکمیلی Tamhan در این مطالعه استفاده شدند.یافته ها: در لایه خارجی عاج، خاصیت ضد میکروبی عصاره پوست لیمو فقط از گروه NaOCl+EDTA کمتر بود ((P<0.05 و خاصیت ضد میکروبی آب لیمو از گروه هایNaOCl+EDTA ، NaOCl و EDTA کمتر بود ( .(P<0.05در لایه داخلی، خاصیت ضد میکروبی آب لیمو از گروه های NaOCl+EDTA و NaOCl کمتر بود ( (P<0.05و خاصیت ضد میکروبی عصاره پوست از NaOCl+EDTA کمتر بود (.(P<0.05نتیجه گیری: در حضور لایه اسمیر، خاصیت ضد میکروبی آب لیموترش از NaOCl کمتر بود، در حالی که بین خاصیت ضد میکروبی عصاره پوست لیمو و NaOCl تفاوتی وجود نداشت.
كلید واژه: انتروکوکوس فکالیس، ضد میکروبی، لایه اسمیر، Citrus aurantifolia

توضیحات بیشتر