فایل ورد بازساخت، اعتباريابي و رواسازي «مجموعه آزمون انگيزش و نگرش»

لینک دانلود

 فایل ورد بازساخت، اعتباريابي و رواسازي «مجموعه آزمون انگيزش و نگرش» دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بازساخت، اعتباريابي و رواسازي «مجموعه آزمون انگيزش و نگرش»  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بازساخت، اعتباريابي و رواسازي «مجموعه آزمون انگيزش و نگرش»،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بازساخت، اعتباريابي و رواسازي «مجموعه آزمون انگيزش و نگرش» :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري آموزش (فناوري و آموزش)

تعداد صفحات :14

مطالعه حاضر با هدف فایل ورد بازساخت، اعتباريابي و رواسازي «مجموعه آزمون انگيزش و نگرش» در یادگیری زبان انگلیسی انجام شده است. به منظور رسیدن به این هدف، پرسش نامه نگرش و انگیزش گاردنر در مورد یادگیری زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شد. با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، نمونه 254 نفری (140 مرد و 114 زن) از دانشجویان کارشناسی در رشته های مختلف دانشگاه های تهران انتخاب و پرسش نامه روی آنان اجرا گردید. روش های به کار رفته شامل تحلیل گویه ها (ضریب تمیز و روش لوپ)، روایی محتوا و روایی سازه (تحلیل عاملی) و اعتبار (محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه و عامل ها) بود. در نتایج تحلیل عاملی 7 عامل شناسایی شد. اعتبار این پرسش نامه از طریق محاسبه آلفای کرونباخ 0.848 به دست آمد. با درنظر گرفتن نتایج این پژوهش می توان گفت که این پرسش نامه از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است و عوامل به دست آمده از تحلیل عاملی می تواند نگرش و انگیزش یادگیری زبان انگلیسی را در دانشجویان به گونه مناسب اندازه گیری کند.
كلید واژه: بازساخت، اعتباریابی، رواسازی، مجموعه آزمون نگرش و انگیزش

توضیحات بیشتر