فایل ورد بررسي اثر جنگلکاري بر تنوع گياهي زيراشکوب (مطالعه موردي: لنگرود، گيلان)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر جنگلکاري بر تنوع گياهي زيراشکوب (مطالعه موردي: لنگرود، گيلان) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر جنگلکاري بر تنوع گياهي زيراشکوب (مطالعه موردي: لنگرود، گيلان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر جنگلکاري بر تنوع گياهي زيراشکوب (مطالعه موردي: لنگرود، گيلان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر جنگلکاري بر تنوع گياهي زيراشکوب (مطالعه موردي: لنگرود، گيلان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جنگل ايران

تعداد صفحات :14

تخریب و کاهش سطح جنگل ها، نشان دهنده ضرورت جنگلکاری برای احیا و توسعه این منابع طبیعی تجدیدپذیر است. جنگل های دست کاشت به دلیل ویژگی های مخصوص به خود، می توانند بر تنوع پوشش گیاهی زیراشکوب تاثیرگذار باشند و موجب حذف یا حضور بعضی از گونه ها شوند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت پوشش گیاهی کف جنگل در دو توده مختلف جنگلکاری شده (توسکا و افراپلت - ون) در دهه هفتاد، و یک توده جنگل طبیعی مجاور آنها در منطقه ای از شرق گیلان است. در هر منطقه، 25 قطعه نمونه به مساحت 10 آر بطور تصادفی- سیستماتیک پیاده شد و نمونه برداری درختان سرپا و وضعیت توپوگرافی عرصه انجام گرفت. پوشش گیاهی کف جنگل نیز با استفاده از دو قطعه نمونه کوچک، یکی در مرکز و دیگری در منطقه ای با متراکم ترین پوشش گیاهی پلات، اندازه گیری شد. تنوع گونه ای و شاخص های متفاوت تنوع با استفاده از تحلیل کوواریانس یکطرفه مقایسه شد. نتایج نشان داد که تنوع و غنای گونه ای بیشتر در جنگل طبیعی از دو منطقه جنگلکاری بیشتر است. همچنین این شاخص ها نشان دهنده تنوع بیشتر گونه های علفی پوشش کف جنگلکاری توسکا نسبت به جنگلکاری افراپلت و ون بود. شاخص تنوع شانون و شاخص یکنواختی سیمپسون به ترتیب برای مطالعات تنوع و پراکنش گیاهان مناسب تشخیص داده شدند.
كلید واژه: تنوع گیاهی، جنگلکاری، شاخص های تنوع زیستی، جنگل های شرق گیلان

توضیحات بیشتر