فایل ورد آثار هيدرولوژيکي تخريب سطح جنگل (مطالعه موردي: جنگل آموزشي دانشگاه تربيت مدرس، مازندران)

لینک دانلود

 فایل ورد آثار هيدرولوژيکي تخريب سطح جنگل (مطالعه موردي: جنگل آموزشي دانشگاه تربيت مدرس، مازندران) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آثار هيدرولوژيکي تخريب سطح جنگل (مطالعه موردي: جنگل آموزشي دانشگاه تربيت مدرس، مازندران)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آثار هيدرولوژيکي تخريب سطح جنگل (مطالعه موردي: جنگل آموزشي دانشگاه تربيت مدرس، مازندران)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آثار هيدرولوژيکي تخريب سطح جنگل (مطالعه موردي: جنگل آموزشي دانشگاه تربيت مدرس، مازندران) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جنگل ايران

تعداد صفحات :14

جنگل ها در دوره های مختلف تاریخی، نقشی حیاتی در بقا، توسعه و رشد جوامع انسانی داشته اند، اما استفاده گسترده از منابع جنگلی، سبب تخریب محیط زیست و تبدیل اراضی به بیابان و در نتیجه محو شدن تمدن ها شده است. تخریب پهنه های جنگلی، پیامدهای نامناسبی در منابع زیست محیطی حوضه آبخیز بالادست مانند افزایش توان سیل خیزی، رخداد فرسایش و تولید رسوبات دارد. از این رو از دیرباز، بررسی های متعددی در زمینه اعمال تیمارهای مختلف مدیریتی و فنی و مهندسی بر رفتار آبخیزهای جنگلی صورت گرفته است. اما پیامدهای هیدرولوژیک ناشی از تخریب جنگل ها کمتر بررسی شده است. بر این اساس، در تحقیق حاضر، تاثیر تخریب جنگل بر مولفه های هیدرولوژی در مقیاس پلات های شش متر مربعی، در قالب سه تکرار مبتنی بر هفده رگبار رخ داده از مهر 1388 تا فروردین 1389 در حوضه آبخیز جنگلی دانشگاه تربیت مدرس در استان مازندران واقع در منطقه کجور بررسی شده است. به این منظور پس از هر رگبار بعد از قرائت مقدار بارش با استفاده از باران سنج نصب شده در حوضه آبخیز، مقدار رواناب از درون ظرف ها قرائت شد و غلظت و تولید رسوب با روش تخلیه آب رویی و رسوبگذاری مواد و در نهایت توزین در آزمایشگاه به دست آمد. نتایج تحقیق نشان دهنده تاثیر معنی دار (P<0.001) تخریب جنگل بر مولفه های هیدرولوژی مانند رواناب، ضریب رواناب، غلظت و تولید رسوب بود. به نحوی که مقدار تولید رواناب، ضریب رواناب و غلظت و تولید رسوب در منطقه تخریب شده، نسبت به منطقه جنگلی تخریب نشده به ترتیب 5، 7، 6 و 18 برابر بیشتر ارزیابی شد.
كلید واژه: تخریب جنگل، تولید رسوب، حوضه آبخیز جنگلی، مولفه های هیدرولوژی

توضیحات بیشتر