فایل ورد ارايه الگوي تصميم گيري براي يکان مديريت جنگل هاي زاگرس در شرايط عدم اطمينان (مطالعه موردي: سامان عرفي تاف استان لرستان)

لینک دانلود

 فایل ورد ارايه الگوي تصميم گيري براي يکان مديريت جنگل هاي زاگرس در شرايط عدم اطمينان (مطالعه موردي: سامان عرفي تاف استان لرستان) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارايه الگوي تصميم گيري براي يکان مديريت جنگل هاي زاگرس در شرايط عدم اطمينان (مطالعه موردي: سامان عرفي تاف استان لرستان)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارايه الگوي تصميم گيري براي يکان مديريت جنگل هاي زاگرس در شرايط عدم اطمينان (مطالعه موردي: سامان عرفي تاف استان لرستان)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارايه الگوي تصميم گيري براي يکان مديريت جنگل هاي زاگرس در شرايط عدم اطمينان (مطالعه موردي: سامان عرفي تاف استان لرستان) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله جنگل ايران

تعداد صفحات :16

در این پژوهش، یکان مدیریت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (سامان عرفی روستا) با یکان مدیریت مردم محلی (سامان های عرفی کوچک درون سامان بزرگ) مقایسه شد. برای مقایسه از تحلیل های دست اندرکاران و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و به منظور ارزیابی خطای عدم اطمینان در تصمیم گیری از تحلیل حساسیت پویا استفاده شد. نتیجه فرایند تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد یکان مدیریت مردم محلی ارجحیت بیشتری دارد. با افزایش اهمیت عنصرهایی که تفاوت وزن دو گزینه را بیشتر می کنند، نتیجه تحلیل تصمیم با نتیجه انتخاب اولیه یکسان است. از این رو نتیجه پژوهش پایدار است.
كلید واژه: مردم محلی، تحلیل دست اندرکاران، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل حساسیت، مشارکت

توضیحات بیشتر