فایل ورد بررسي مهارت هاي مورد نياز مهندسان در برنامه هاي آموزش مهندسي با استفاده از مدل مهارتي کاتز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي مهارت هاي مورد نياز مهندسان در برنامه هاي آموزش مهندسي با استفاده از مدل مهارتي کاتز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي مهارت هاي مورد نياز مهندسان در برنامه هاي آموزش مهندسي با استفاده از مدل مهارتي کاتز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي مهارت هاي مورد نياز مهندسان در برنامه هاي آموزش مهندسي با استفاده از مدل مهارتي کاتز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي مهارت هاي مورد نياز مهندسان در برنامه هاي آموزش مهندسي با استفاده از مدل مهارتي کاتز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري آموزش (فناوري و آموزش)

تعداد صفحات :10

بررسی و شناخت نیازها، اولین گام در برنامه ریزی آموزش های مهندسی محسوب می گردد که اگر به درستی انجام شود، مبنای عینی تری برای تطابق آموزش ها با نیازهای سازمان فراهم می آورد. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی نیازهای آموزشی مهندسان شرکت صنایع الکترونیک ایران به مهارت های فنی، انسانی و ادراکی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، شامل کلیه مهندسانی است که از سال 1384 تا سال 1388 تحت پوشش آموزش های مهندسی قرار داشته اند. از آن جا که مطالعه تمام افراد جامعه ممکن نبود، با روش نمونه گیری تصادفی ساده 150 نفر از آنها انتخاب و پرسش نامه های تهیه شده در اختیار آنان قرار گرفت که از این تعداد 110 نفر به پرسش نامه ها پاسخ داده اند. پرسش نامه متشکل از 30 سوال بسته پاسخ می باشد که اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب «آلفای کرونباخ» 92% برآورد شده است که نشان می دهد از پایایی مناسبی برخوردار بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اغلب مهندسان به یادگیری مهارت های فنی و سپس مهارت های ادراکی و انسانی اهمیت بیشتری می دهند. بر اساس تحلیل های انجام شده، مشخص گردید که بین نوع تحصیلات و مقاطع تحصیلی، میزان سوابق کاری و شغل در اختیار مهندسان با نیازهای مهارتی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد.
كلید واژه: نیازسنجی آموزشی، مهارت آموزی، آموزش مهندسی، مدل مهارتی کاتز

توضیحات بیشتر