فایل ورد بررسي ويژگي هاي يادگيري دانشجويان رشته هاي مهندسي با تاکيد بر سبک هاي يادگيري و غلبه طرفي مغز

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ويژگي هاي يادگيري دانشجويان رشته هاي مهندسي با تاکيد بر سبک هاي يادگيري و غلبه طرفي مغز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ويژگي هاي يادگيري دانشجويان رشته هاي مهندسي با تاکيد بر سبک هاي يادگيري و غلبه طرفي مغز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ويژگي هاي يادگيري دانشجويان رشته هاي مهندسي با تاکيد بر سبک هاي يادگيري و غلبه طرفي مغز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ويژگي هاي يادگيري دانشجويان رشته هاي مهندسي با تاکيد بر سبک هاي يادگيري و غلبه طرفي مغز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فناوري آموزش (فناوري و آموزش)

تعداد صفحات :10

در چند دهه اخیر حجم انبوهی از دانش و تحقیقات نو در رشته های مختلف علوم از جمله، رشته های متنوع مهندسی افزوده گردیده و به ویژه سرعت فرسودگی اطلاعات و جایگزینی آنها با یافته های نو توانمندی های یادگیرندگان را به چالش کشیده است. یادگیری های نوین، نیاز مبرمی به تمرکز بر شیوه ها و سبک های متناسب با تفکر انتقادی و حل مساله و به کارگیری آموخته ها دارد. از این رو جهت دست یابی به طراحی های آموزشی متناسب با رشته های تحصیلی، لازم است تا شیوه های برخورد و پردازش اطلاعات و نیز سبک های یادگیری دانشجویان رشته های مختلف به ویژه مهندسی مورد دقت و بازبینی قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه سبک های یادگیری و رابطه آن با غلبه طرفی (جانبی شدن) مغز در دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل در رشته های مهندسی، با هدف به کارگیری یافته ها در راستای طراحی های آموزشی متناسب به ویژه در آموزش های راه دور برای آنان بود. تحقیق از نوع توصیفی - مقایسه ای بوده و داده ها با به کارگیری آزمون های متناسب آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که دانشجویان دختر و پسر رشته مهندسی از لحاظ شیوه های درک و پردازش اطلاعات با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین یافته ها حاکی از رابطه بین سبک یادگیری و غلبه طرفی و سبک یادگیری و جنسیت می باشند.
كلید واژه: غلبه طرفی مغز، سبک یادگیری، شیوه های پردازش اطلاعات، سبک همگرا، سبک واگرا

توضیحات بیشتر