فایل ورد بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان سن مدرسه شهرستان بندرعباس، سال 1387

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان سن مدرسه شهرستان بندرعباس، سال 1387 دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان سن مدرسه شهرستان بندرعباس، سال 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان سن مدرسه شهرستان بندرعباس، سال 1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوع چاقي و اضافه وزن در کودکان سن مدرسه شهرستان بندرعباس، سال 1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :12

مقدمه: چاقی از مشکلات مهم بهداشتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع چاقی و اضافه وزن کودکان سن مدرسه انجام شد.روش کار: در این مطالعه مقطعی 1350 دانش آموز 11-7 ساله شهر بندرعباس با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. قد و وزن دانش آموزان اندازه گیری و شاخص توده بدنی محاسبه شد. برای تعیین اضافه وزن و چاقی از صدک های BMI مرکز کنترل بیماریها (CDC) استفاده شد. BMI بالاتر از صدک 95 برای سن و جنس به عنوان چاقی و BMI بین 85 تا 95 به عنوان اضافه وزن تعریف شد. اطلاعات دیگر مثل سن، تعداد فرزندان خانواده، میزان تحصیلات و شغل والدین، منطقه سکونت و نوع مدرسه از طریق مصاحبه جمع آوری و در پرسشنامه ثبت گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس و آزمون t به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.نتایج: شیوع چاقی 8.5 درصد (115 نفر) و اضافه وزن 11.4 درصد (154 نفر) بود. بین چاقی و جنس، سن کودک، سطح تحصیلات والدین، شغل پدر و نوع مدرسه ارتباط معنی داری وجود داشت .(P<0.05) ولی بین چاقی و شغل مادر، رتبه تولد و ناحیه، رابطه معنی دار آماری یافت نشد.نتیجه گیری: بررسی نتایج بدست آمده، راهبرد و پیشگیری برای کنترل اضافه وزن و چاقی و عواقب ناشی از آن توصیه می شود.
كلید واژه: چاقی، اضافه وزن، کودک

توضیحات بیشتر