فایل ورد ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سيستم اطلاعات مديريت معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سيستم اطلاعات مديريت معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي ايران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سيستم اطلاعات مديريت معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سيستم اطلاعات مديريت معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي نيازهاي اطلاعاتي سيستم اطلاعات مديريت معاونت درمان دانشگاههاي علوم پزشکي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :12

مقدمه: با توجه به ارزش روزافزون اطلاعات، تجهیز مدیریت به یک سیستم اطلاعات صحیح و مطمئن که توانایی مدیریت را در اتخاذ تصمیم ها در مورد برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل ارتقا بخشد، به یک ضرورت اساسی عصر ما تبدیل شده است. این پژوهش سعی بر تحلیل و ارزیابی نیازهای اطلاعاتی معاونت درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور داشته، تا نتیجه آن در طراحی و انتخاب یک سیستم جامع اطلاعات برای مدیریتهای مختلف این حوزه، مورد استفاده قرار گیرد.روش کار: این پژوهش از نوع کاربردی و توصیفی مقطعی است که در سال 1387 انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه آن شامل مدیران معاونت درمان 39 دانشگاه علوم پزشکی کشور و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. با توجه به وجود روشهای مختلف طراحی سیستم های اطلاعاتی، از دو روش برنامه ریزی سیستم شغلی (BSP) و فاکتورهای حیاتی موفقیت (CSF)، الگوبرداری شد. جهت تحلیل و آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.نتایج: در مجموع از 669 مورد نیاز اطلاعاتی شناسایی شده، 45 درصد جزء نیازهای اطلاعاتی اولیه از دیدگاه خود مدیران بوده است. 12 درصد نیازهای اطلاعاتی شناسایی شده، پایین تر از حد اولویت بودند. 14 درصد نیازهای اطلاعاتی از طریق فرم، 21 درصد فرم و بانک اطلاعاتی به طور مشترک، 4 درصد از طریق نرم افزارها یا بانکهای اطلاعاتی، 5 درصد سایت اینترنتی، در دسترس هستند و 56 درصد بدون منبع (فرم، بانک اطلاعاتی، سایت) مشخص بودند.نتیجه گیری: با توجه به در دسترس نبودن منابع اطلاعاتی برای 56 درصد از نیازهای اطلاعاتی مدیران، طراحی سیستم اطلاعاتی مدیریت با تکیه بر فاکتورهای حیاتی موفقیت مدیران و سایر روشهای علمی ضروری است.
كلید واژه: نیازهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعات مدیریت، معاونت درمان

توضیحات بیشتر