فایل ورد ويتامين D و سکته مغزي ايسکميک

لینک دانلود

 فایل ورد ويتامين D و سکته مغزي ايسکميک دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويتامين D و سکته مغزي ايسکميک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويتامين D و سکته مغزي ايسکميک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويتامين D و سکته مغزي ايسکميک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي هرمزگان (MEDICAL JOURNAL OF HORMOZGAN UNIVERSITY)

تعداد صفحات :8

مقدمه: سکته مغزی شایع ترین بیماری مغز و اعصاب محسوب می گردد. این بیماری سبب کاهش تراکم استخوان، اختلال هموستاز کلسیم و افزایش شکستگی هیپ می گردد. برخی از مطالعات اخیر بیانگر تاثیرات متقابل ویتامین D و سکته و ایجاد این عوارض در بیماران مبتلا می باشند. هدف از این مطالعه تعیین سطح سرمی ویتامین D در فاز حاد بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک بود.روش کار: در این مطالعه مقطعی، سطح سرمی ویتامین D مربوط به 44 بیمار که برای اولین بار با تشخیص سکته مغزی ایسکمیک بستری شده بودند، اندازه گیری گردید. برای مقایسه، 44 فرد سالم که از نظر سنی و جنسی مشابه بودند، انتخاب شدند. نتایج بدست آمده با نرم افزار SPSS 15 و آزمونهای ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل گردید.نتایج: 22 نفر در هر گروه مرد و مابقی زن بودند. میانگین و انحراف معیار سنی افراد گروه مورد و شاهد برابر 66.65±13.4 بود. میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروه مورد 18.1±6.33 و در گروه شاهد 19.54±5.28 بود. هیچ تفاوت معنی داری بین میانگین سطح سرمی ویتامین D در گروههای مورد و شاهد وجود نداشت. همچنین هیچ تفاوت معنی داری بین میانگین سطح سرمی ویتامین D برحسب سن و جنس دیده نشد.نتیجه گیری: یافته های این مطالعه تفاوتی در میزان ویتامین D بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد و گروه کنترل نشان نداد.
كلید واژه: ویتامین، سکته مغزی، ایسکمی

توضیحات بیشتر