فایل ورد فراواني آنزيم ?- لاکتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در فلور باکتريايي جدا شده از دست پرسنل بيمارستان

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني آنزيم ?- لاکتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در فلور باکتريايي جدا شده از دست پرسنل بيمارستان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني آنزيم ?- لاکتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در فلور باکتريايي جدا شده از دست پرسنل بيمارستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني آنزيم ?- لاکتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در فلور باکتريايي جدا شده از دست پرسنل بيمارستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني آنزيم ?- لاکتاماز و الگوي آنتي بيوگرام در فلور باکتريايي جدا شده از دست پرسنل بيمارستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: - لاکتاماز آنزیم غیر فعال کننده آنتی بیوتیک های خانواده - لاکتام می باشد. شیوع باکتری های مولد - لاکتاماز‌ در دست پرسنل منجر به انتشار عفونت های بیمارستانی مقاوم در برابر آنتی بیوتیک ها در محیط و بیماران بستری در بیمارستان می گردد. هدف از این پژوهش بررسی شیوع - لاکتاماز‌ و الگوی آنتی بیوگرام در باکتری های جداسازی شده از دست پرسنل بیمارستان الزهرا در اصفهان بوده است.مواد و روش کار: این پژوهش آزمایشگاهی در سال های 86-84 در بیمارستان فوق تخصصی الزهرا در اصفهان انجام گرفت. بر اساس فرمول حجم نمونه و به طور تصادفی 80 باکتری از دست پرسنل مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد بررسی با روش Finger Print جمع آوری شدند. شناسایی باکتری ها بر اساس روش های میکروبیولوژیک، تولید - لاکتاماز با روش اسیدومتریک و الگوی آنتی بیوگرام با روش کربی بائر بررسی گردید.یافته ها: بر اساس نتایج تست اسیدومتریک از 80 باکتری جداسازی شده از دست پرسنل بیمارستان، 61.85 درصد واجد آنزیم - لاکتاماز بودند. به این ترتیب که فراوانی - لاکتاماز در گونه های استافیلوکوکوس، باسیلوس و انتروباکتریاسه به ترتیب 70.83 درصد، 64.72 درصد و 50 درصد بود. بر اساس نتایج آنتی بیوگرام به ترتیب بیشترین و کم ترین مقاومت باکتری های مورد بررسی در برابر پنی سیلین و وانکومایسن بوده است.نتیجه گیری: شیوع گسترده آنزیم - لاکتاماز در باکتری های مورد بررسی به دلیل وفور پراکندگی باکتری ها در، دست پرسنل و در نتیجه تسهیل انتشار پلاسمیدهای حامل ژن های - لاکتاماز در بین باکتری ها می باشد. پیشنهاد می گردد علاوه بر افزایش ارتقا کیفی دست شویه های مصرفی در بیمارستان ها، تجویز آنتی بیوتیک های - لاکتام صرفا بر اساس نتایج حاصل از آنتی بیوگرام محدود گردد.
كلید واژه: - لاکتاماز، مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت بیمارستانی

توضیحات بیشتر