فایل ورد ارتباط بين پلي مورفيسم C677T ژن متيلن تترا هيدرو فولات ردوکتاز با پره اکلامپسي در جنوب شرق ايران

لینک دانلود

 فایل ورد ارتباط بين پلي مورفيسم C677T ژن متيلن تترا هيدرو فولات ردوکتاز با پره اکلامپسي در جنوب شرق ايران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارتباط بين پلي مورفيسم C677T ژن متيلن تترا هيدرو فولات ردوکتاز با پره اکلامپسي در جنوب شرق ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارتباط بين پلي مورفيسم C677T ژن متيلن تترا هيدرو فولات ردوکتاز با پره اکلامپسي در جنوب شرق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارتباط بين پلي مورفيسم C677T ژن متيلن تترا هيدرو فولات ردوکتاز با پره اکلامپسي در جنوب شرق ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: پره اکلامپسی یکی از اختلالات مهم دوران بارداری است که علت دقیق آن هنوز نامشخص است، اما نقش اختلالات عروقی در ایجاد این بیماری واضح می باشد. آنزیم متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) یک آنزیم مهم در متابولیسم فولات می باشد و به نظر می رسد پلی مورفیسم C677T این آنزیم باعث کاهش فعالیت این آنزیم می گردد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C677T ژن متیلن MTHFR و بروز پره اکلامپسی است.مواد و روش کار: این مطالعه مورد– شاهدی بروی 106 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی و 107 زن باردار سالم با روش نمونه گیری در دسترس انجام گرفت. جهت تعیین نوع پلی مورفیسم از روش PCR-RFLP استفاده گردید.یافته ها: فراوانی ژنوتیپ هایCC ، CT وTT پلی مورفیسم C677T در زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی به ترتیب 77، 22 و 1 درصد و در گروه کنترل 73، 19.5 و 7.5 درصد بوده و اختلاف معنی داری نشان ندادند، اما فراوانی ژنوتیپ TT در گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر از گروه پره اکلامپسی بود (OR=8.5 (95% CI 1.1-71, P=.018). هم چنین فراوانی آلل T در گروه کنترل 17 و در گروه مورد 12 درصد به دست آمد که هیچ اختلاف معنی داری بین این دو گروه مشاهده نگردید.نتیجه گیری: بین پلی مورفیسم C677T ژن MTHFR و بروز پره اکلامپسی هیچ ارتباطی وجود ندارد، اما ژنوتیپ TT می تواند به عنوان یک عامل محافظتی برای پره اکلامپسی عمل نماید.
كلید واژه: پره اکلامپسی، پلی مورفیسم، متیلن تترا هیدرو فولات ردوکتاز

توضیحات بیشتر