فایل ورد فراواني علايم بيش فعالي و نارسايي توجه بالغين در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان

لینک دانلود

 فایل ورد فراواني علايم بيش فعالي و نارسايي توجه بالغين در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد فراواني علايم بيش فعالي و نارسايي توجه بالغين در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد فراواني علايم بيش فعالي و نارسايي توجه بالغين در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد فراواني علايم بيش فعالي و نارسايي توجه بالغين در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: هدف این مطالعه، بررسی فایل ورد فراواني علايم بيش فعالي و نارسايي توجه بالغين در دانشجويان دانشگاه سيستان و بلوچستان می باشد.مواد و روش کار: این مطالعه توصیفی– تحلیلی، در نیم سال دوم 89-88 بر روی 403 نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان که به روش نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شدند، صورت گرفت. به منظور بررسی علایم بیش فعالی و نارسایی توجه دربالغین، دوپرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه تشخیصی کوتاه اختلال بیش فعالی– نارسایی توجه بزرگسالان کانرز (CAARS-S:OV) در اختیار آن ها قرار داده شد تا تکمیل نمایند. به منظور آنالیز داده ها، نرم افزار SPSS-16 مورداستفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که در شاخص بی توجهی 39 نفر ( %9.7) دارای علایم بالاتر از متوسط (%5.7) و خیلی بالاتر از متوسط (%4) و در شاخص بیش فعالی 32 نفر (%7.9) دارای علایم بالاتر از متوسط (%3.7) و خیلی بالاتر ازمتوسط (%4.2) بودند. علاوه بر این در شاخص تکانشگری 27 نفر (%6.7) علایم بالاتر از متوسط (%4.5) و خیلی بالاتر از متوسط (%2.2) و در شاخص مشکل خود پنداری 38 نفر (%9.4) علایم بالاتر از متوسط (%4.2) و خیلی بالاتر از متوسط (%5.2) را نشان دادند.نتیجه گیری: طبق نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که علایم بیش فعالی و نارسایی توجه در میان دانشجویان شایع و متداول می باشد. بنابراین ارزیابی و مطالعات بیشتر و پیشگیری و برنامه های درمانی مناسب برای جلوگیری از مشکلات تحصیلی و رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد مخدر و ... توصیه می شود.
كلید واژه: شیوع، اختلال بیش فعالی-نارسایی توجه، دانشجو

توضیحات بیشتر