فایل ورد اثرات سه دوز مختلف سيس آتراکوريوم بر زمان مناسب براي لوله گذاري داخل تراشه و تغييرات هموديناميک طي بيهوشي

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات سه دوز مختلف سيس آتراکوريوم بر زمان مناسب براي لوله گذاري داخل تراشه و تغييرات هموديناميک طي بيهوشي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات سه دوز مختلف سيس آتراکوريوم بر زمان مناسب براي لوله گذاري داخل تراشه و تغييرات هموديناميک طي بيهوشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات سه دوز مختلف سيس آتراکوريوم بر زمان مناسب براي لوله گذاري داخل تراشه و تغييرات هموديناميک طي بيهوشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات سه دوز مختلف سيس آتراکوريوم بر زمان مناسب براي لوله گذاري داخل تراشه و تغييرات هموديناميک طي بيهوشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: سیس آتراکوریوم به منظور تسهیل لوله گذاری داخل تراشه مورد استفاده قرار می گیرد، اما دوزهای معمول آن شروع اثر کندی را به دنبال دارد. هدف از این مطالعه مقایسه اثرات سه دوز مختلف سیس آتراکوریوم (0.15 و 0.20 و 0.25 mg/kg) بر تغییرات همودینامیک و زمان مناسب برای لوله گذاری داخل تراشه می باشد.مواد و روش کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 123 بیمار 20 تا 40 ساله با وضعیت فیزیکی در کلاس 1 یا 2، به طور تصادفی از یکی از سه دوز سیس آتراکوریوم 0.15، 0.20 و 0.25 mg/kg برای تسهیل لوله گذاری داخل تراشه استفاده شد. پس از القای بیهوشی فشارخون شریانی و تعداد ضربان قلب قبل از القای بیهوشی و پس از آن هر یک دقیقه تا 5 دقیقه بعد از القای بیهوشی و سپس، هر یک دقیقه تا 5 دقیقه پس از لوله گذاری داخل تراشه اندازه گیری و ثبت گردید. زمان مناسب برای لوله گذاری داخل تراشه (صفر شدن train of four و Post Tetanic Coun) و بازگشت train of four پس از پایان تزریق سیس آتراکوریوم ثبت گردید.یافته ها: پس از القای بیهوشی، بیماران در هر سه گروه دچار افت قابل توجه فشارخون شریانی شدندp<0.001) ). ضربان قلب نیز کاهش مختصری نشان داد (p<0.005). بیش ترین تغییرات به ترتیب در گروه 0.20، 0.25 و 0.15 بود. اما از نظر بالینی قابل اهمیت نبوده و نیاز به مداخله دارویی نداشتند. سریع ترین زمان مناسب برای لوله گذاری به ترتیب در گروه 0.25، 0.20 و 0.15 مشاهده شد (p<0.001). زمان بازگشت train of four در گروه 0.15، 0.20 و 0.25 به ترتیب 324.25±2696.20 ثانیه، 626.2±3378.9 ثانیه و 253.0±3422.2 ثانیه بود (p<0.001).نتیجه گیری: استفاده از دوز 0.20 و 0.25 mg/kg از داروی سیس آتراکوریوم، به جای دوز 0.15، باعث تسریع در ایجاد شرایط مناسب لوله گذاری تراشه می شود و اگر چه با تغییرات همودینامیک قابل ملاحظه ای نیز همراه است اما از نظر بالینی قابل اهمیت نبوده و نیازمند مداخله نیستند.
كلید واژه: سیس آتراکوریوم، لوله گذاری داخل تراشه، همودینامیک، بلوک عصبی عضلانی

توضیحات بیشتر