فایل ورد آگاهي، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومي استان قزوين نسبت به بيماري هاي پريودنتال مهاجم

لینک دانلود

 فایل ورد آگاهي، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومي استان قزوين نسبت به بيماري هاي پريودنتال مهاجم دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد آگاهي، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومي استان قزوين نسبت به بيماري هاي پريودنتال مهاجم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد آگاهي، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومي استان قزوين نسبت به بيماري هاي پريودنتال مهاجم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد آگاهي، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومي استان قزوين نسبت به بيماري هاي پريودنتال مهاجم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :5

زمینه: اثر بیماری های پریودنتال مهاجم در مطالعه های بالینی متعددی نشان داده شده است. آگاهی، نگرش و عملکرد مناسب دندان پزشکان عمومی در مورد این اثرات می تواند به تشخیص به موقع و درمان بهتر بیماران منجر شود.هدف: مطالعه به منظور تعیین فایل ورد آگاهي، نگرش و عملکرد دندان پزشکان عمومي استان قزوين نسبت به بيماري هاي پريودنتال مهاجم انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 140 دندان پزشک عمومی استان قزوین انجام شد که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که بر اساس منابع معتبر تهیه شده بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون های آماری تی و آنالیز واریانس تحلیل شدند.یافته ها: میانگین نمره آگاهی ( p=0.004و (F=5.89، نگرش (p=0.018 وF=4.18 ) و عملکرد ( p=0.468و (F=0.765 افراد با افزایش سابقه کار کاهش می یافت. بالاترین میانگین نمره نگرش (1.03±5.19) و عملکرد (1.16±3.44) به افراد کم تر از 30 سال و پایین ترین میانگین نمره عملکرد (1.03±2.64) به افراد گروه سنی بالای 41 سال تعلق داشت. میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد خانم ها بهتر از آقایان بود (1.76± 5 در برابر 1.5±3.48) ( p=0.003و .(T=-3.04نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، گنجاندن مباحث لازم در مورد بیماری های پریودنتال جهت ارتقای سطح علمی دندان پزشکان عمومی در دوره های بازآموزی لازم به نظر می رسد.
كلید واژه: آگاهی، نگرش، عملکرد، بیماری پریودنتال مهاجم

توضیحات بیشتر