فایل ورد وضعيت دنداني سالمندان ساکن شهر و روستاي شهرستان تالش (1388)

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت دنداني سالمندان ساکن شهر و روستاي شهرستان تالش (1388) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت دنداني سالمندان ساکن شهر و روستاي شهرستان تالش (1388)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت دنداني سالمندان ساکن شهر و روستاي شهرستان تالش (1388)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت دنداني سالمندان ساکن شهر و روستاي شهرستان تالش (1388) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: پدیده سالمندی در پی ارتقای برنامه های سلامتی اجرا شده در سال های گذشته، روندی رو به افزایش داشته است. سلامت دهانی جزء تفکیک ناپذیری از سلامت عمومی است.هدف: مطالعه به منظور ارزیابی وضعیت دهانی با توجه به رفتارهای بهداشتی دهانی افراد سالمند غیر وابسته به دیگران در شهرستان تالش انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی 203 سالمند 65 سال به بالا و غیر وابسته به دیگران در مراکز بهداشتی - درمانی شهری و روستایی شهرستان تالش مورد معاینه و مصاحبه قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت آسان بود. اطلاعات جمعیتی، رفتارهای بهداشتی دهانی، وضعیت دندان ها و بیماری های سیستمیک سالمندان مراجعه کننده ثبت شد. معاینه های دندانی به صورت بالینی توسط متخصص بیماری های دهان و بر اساس معیارهای پوسیدگی سازمان جهانی بهداشت در مراکز بهداشتی ناحیه انجام شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، تی و رگرسیون لجستیک تحلیل شدند.یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 6.4±72 سال بود. خانم ها 78 نفر و آقایان 125 نفر و تعداد مراجعین به درمانگاه های شهری 102 نفر و روستایی 101 نفر بودند. دفعه های مسواک زدن ،استفاده از نخ دندان و خمیر دندان در ساکنین شهری بیش تر از روستایی بود. 160 نفر (%78) کاملا بی دندان بودند که %94 آن ها دارای دندان مصنوعی و 10 نفر فاقد پروتز متحرک بودند. میانگین تعداد دندان های باقی مانده در افراد دارای دندان 4± 7.34 بود و %95 این افراد پوسیدگی های ریشه و %18.6 آن ها پوسیدگی های تاج داشتند. اکثر افراد (%37.4) مبتلا به پر فشاری خون بودند و این بیماری در گروه شهری بیش تر از روستایی بود (p<0.001) دیابت ملیتوس در خانم ها بیش تر از آقایان بود (p<0.004).نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، وضعیت بهداشت دهان سالمندان منطقه تالش ضعیف بود. لذا انجام معاینه های معمول دهانی و دندانی در بین سالمندان توصیه می شود.
كلید واژه: بی دندانی، پوسیدگی دندان، سالمندان، دندان پزشکی سالمندان

توضیحات بیشتر