فایل ورد تظاهرات دهاني مرتبط با مصرف دخانيات و مواد مخدر در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي زاهدان

لینک دانلود

 فایل ورد تظاهرات دهاني مرتبط با مصرف دخانيات و مواد مخدر در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي زاهدان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تظاهرات دهاني مرتبط با مصرف دخانيات و مواد مخدر در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي زاهدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تظاهرات دهاني مرتبط با مصرف دخانيات و مواد مخدر در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي زاهدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تظاهرات دهاني مرتبط با مصرف دخانيات و مواد مخدر در مراجعين به دانشکده دندان پزشکي زاهدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :9

زمینه: مصرف دخانیات، عوارض دهانی متعددی دارد و عامل مستعدکننده سرطان دهان به شمار می رود.هدف: مطالعه به منظور تعیین تظاهرات دهانی مرتبط با مصرف دخانیات و مواد مخدر در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی زاهدان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 211 بیمار مراجعه کننده به بخش بیماری های دهان دانشکده دندان پزشکی زاهدان (فروردین تا خرداد 1385) که دخانیات و مواد مخدر مصرف می کردند، انجام شد. بیماران با روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه جمع آوری شدند. داده ها با آزمون های آماری واریانس و مجذور کای تحلیل شدند.یافته ها: از 211 بیمار مورد مطالعه، 186 نفر مرد و 25 نفر زن با میانگین سنی 7.6±38.5 سال بودند. میزان تظاهرات دهانی %98.5 بود که عبارت بودند از: پیگمانتاسیون %30.8، لکوادم %3.3، پیگمانتاسیون و لکوادم %21.7، پیگمانتاسیون، لکوادم و هیپرکراتوز %43.3، پیگمانتاسیون، لکوادم و توباکوپاچ (کیسه ناشی از تنباکو) %0.9 تظاهرات دهانی در مردان بیش تر از زنان بود (p<0.05) مردان تمایل بیش تری به سیگار کشیدن داشتند و استفاده از قلیان در خانم ها شایع تر بود .(p<0.05)نتیجه گیری: پیگمانتاسیون، شایع ترین تظاهر دهانی بود. تظاهرات دهانی در مردان شایع تر و رایج ترین ماده مصرفی سیگار بود. شیوه مصرف دخانیات در مردان و زنان تفاوت داشت. شایع ترین ماده مصرفی در مردان سیگار و در زنان قلیان بود.
كلید واژه: تظاهرات دهانی، دخانیات ،تنباکو، مواد مخدر

توضیحات بیشتر