فایل ورد وضعيت سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين (1389)

لینک دانلود

 فایل ورد وضعيت سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين (1389) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد وضعيت سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين (1389)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد وضعيت سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين (1389)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد وضعيت سلامت دهان و دندان و عوامل مرتبط با آن در نمونه اي از دانش آموزان دبيرستاني شهر قزوين (1389) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :8

زمینه: بررسی روند تغییر وضعیت سلامت دهان و دندان و ارزیابی پیش گیری های انجام شده در کشور به صورت متناوب و منظم در مناطق مختلف جهت به کارگیری در برنامه ریزی های سلامت دهان و دندان ضروری به نظر می رسد.هدف: مطالعه به منظور تعیین وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین و عوامل تاثیرگذار بر آن انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی 380 دانش آموز دبیرستانی شهر قزوین انجام شد که به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، سطح تحصیلات والدین، دفعه های مسواک زدن، استفاده از نخ دندان، متوسط درآمد ماهیانه، سابقه مراجعه به دندان پزشک، نوع مراجعه به دندان پزشک و خود ارزیابی سلامت دهان و دندان در پرسش نامه ثبت شدند. داده ها با آزمون های آماری تی و ANOVA تحلیل شد. از مدل رگرسیونی چند متغیره به منظور شناسایی عوامل مرتبط با DMFT دانش آموزان استفاده شد.یافته ها: 190 نفر از دانش آموزان (%50) دختر بودند. میانگین سنی دانش آموزان 1.03±15.10 سال بود. تنها دانش آموز (%18) گزارش کردند که روزانه دو بار مسواک می زنند. میانگین شاخص DMFT برای دانش آموزان 1.89±2.62 بود. دختران در مقایسه با پسران به طور معنی داری نمره کم تری در DMFT کسب نمودند. نتایج مدل رگرسیونی چند متغیره نشان داد که درآمد ماهیانه، تحصیلات پدر و مادر، خود ارزیابی درک شده سلامت دهان و دندان، سن، دفعه های مسواک زدن، استفاده از نخ دندان و سابقه مراجعه به دندان پزشک به طور معنی داری با شاخص DMFT مرتبط بودند.نتیجه گیری: با توجه با یافته ها، دانش آموزان دبیرستانی شهر قزوین از وضعیت نسبتا پایین سلامت دهان و دندان رنج می برند و به برنامه ریزی جهت حفظ دندان های سالم، پرکرده و پوسیده نیاز دارند.
كلید واژه: سلامت دهان و دندان، شاخص DMFT، دانش آموزان دبیرستانی

توضیحات بیشتر