فایل ورد اثر بليچينگ بر ميزان ريزنشت لبه اي ترميم هاي کامپوزيتي بعد از ترميم

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بليچينگ بر ميزان ريزنشت لبه اي ترميم هاي کامپوزيتي بعد از ترميم دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بليچينگ بر ميزان ريزنشت لبه اي ترميم هاي کامپوزيتي بعد از ترميم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بليچينگ بر ميزان ريزنشت لبه اي ترميم هاي کامپوزيتي بعد از ترميم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بليچينگ بر ميزان ريزنشت لبه اي ترميم هاي کامپوزيتي بعد از ترميم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: دندان پزشکی زیبایی بخش مهمی از درمان های دندان پزشکی است. امروزه به دلیل افزایش تمایل بیماران برای رفع تغییر رنگ دندان ها، نیاز به درمان های بلیچینگ افزایش یافته است. تاثیر این عمل بر ریزنشت کامپوزیتی از دلایل اصلی شکست ترمیم های کامپوزیت به شمار می رود.هدف: مطالعه با هدف تعیین اثر بلیچینگ پس ازترمیم برمیزان ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی انجام شد.مواد و روش ها: این تحقیق تجربی بر روی 15 دندان مولر سوم روییده انسانی در سه گروه 5 تایی انجام شد. گروه مورد 1 (بلیچینگ قبل از ترمیم)، گروه مورد 2 (بلیچینگ بعد از ترمیم) و گروه شاهد (گروه بدون بلیچینگ). در گروه 1 نمونه ها 7 روز و هر روز 2 ساعت تحت تاثیر ژل سفیدکننده Opalescence (کاربامید پراکسید %20) قرار گرفتند و در فواصل بلیچینگ در بزاق مصنوعی نگه داری شدند. 14 روز پس از اتمام بلیچینگ، حفره های کلاس 5 در سطوح باکال و لینگوال نمونه ها با ابعاد 2×2×4 میلی متر (مارجین ژنژیوالی همه حفره ها 1 میلی متر زیر CEJ قرار داشت) تهیه و سپس با کامپوزیت Z 250 ترمیم شدند. در گروه مورد 2، حفره ها مشابه روش مذکور تهیه، ترمیم و سپس بلیچینگ شدند. در گروه شاهد، حفره های کلاس 5 بدون بلیچینگ تهیه و ترمیم شدند. سپس نمونه ها 500 دور در دمای 4 و 55 سانتی گراد ترموسایکل شده و جهت نفوذ رنگ برای 24 ساعت در متیلن بلوی %1 قرار گرفتند. نمونه ها پس از برش در زیراستریومیکروسکوپ (بزرگ نمایی×40) بررسی شدند. داده ها با آزمون آماری من ویتنی تحلیل شدند.یافته ها: میزان ریزنشت قبل و بعد از ترمیم درهر دو مارجین اکلوزالی و ژنژیوالی افزایش یافت. میزان ریزنشت در تمام گروه ها در مارجین اکلوزالی نسبت به مارجین ژنژیوالی کم تر بود. ریزنشت در هر دو مارجین اکلوزالی و ژنژیوالی، اختلاف معنی داری داشت. (p<0.006،(p<0.014 اما در گروه مورد در مارجین اکلوزالی و ژنژیوالی، اختلاف معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عمل بلیچینگ قبل و بعد از ترمیم کامپوزیتی، میزان ریزنشت لبه ای را افزایش می دهد.
كلید واژه: بلیچینگ، ریزنشت لبه ای، کامپوزیت رزین، کاربامید پراکساید

توضیحات بیشتر