فایل ورد اثر نگه داري شش ماهه در آب بر استحکام باند ريز کششي سيستم هاي چسبنده اچ - شستشو و سلف اچ با عاج

لینک دانلود

 فایل ورد اثر نگه داري شش ماهه در آب بر استحکام باند ريز کششي سيستم هاي چسبنده اچ - شستشو و سلف اچ با عاج دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر نگه داري شش ماهه در آب بر استحکام باند ريز کششي سيستم هاي چسبنده اچ - شستشو و سلف اچ با عاج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر نگه داري شش ماهه در آب بر استحکام باند ريز کششي سيستم هاي چسبنده اچ - شستشو و سلف اچ با عاج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر نگه داري شش ماهه در آب بر استحکام باند ريز کششي سيستم هاي چسبنده اچ - شستشو و سلف اچ با عاج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :10

زمینه: با وجود پایداری باند سیستم های چسبنده با مینا، پایداری باند با عاج هنوز مورد پرسش است. سیستم های چسبنده سلف اچ دو مرحله ای، به عنوان جایگزین چسبنده های اچ - شستشو، جهت حل مشکل پایداری باند با عاج مطرح شده اند.هدف: مطالعه به منظور مقایسه استحکام باند ریز کششی سیستم های چسبنده سلف اچ دو جزیی و سیستم های چسبنده اچ - شستشو با عاج، پس از 1 روز و 6 ماه نگه داری در آب انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه تجربی آزمایشگاهی در سال 1389 در دانشکده دندان پزشکی شاهد بر روی 32 دندان مولر سوم کشیده شده انسانی انجام شد. دندان ها از ناحیه اکلوزال جهت نمایان کردن عاج سطحی تراشیده شدند و به طور تصادفی در 4 گروه: سیستم چسبنده اچ - شستشوی سه مرحله ای (SBMP)، سیستم چسبنده اچ - شستشوی دو مرحله ای (SB)، سیستم چسبنده سلف اچ دو مرحله ای (CSEB) و سیستم چسبنده سلف اچ دو جزیی یک مرحله ای (ABSE) قرار داده شدند. تاج دندان ها توسط کامپوزیت Z250 بازسازی شد. نمونه های میله ای شکل آزمون استحکام ریزکششی تهیه و در محلول کلرامین T 0.5 درصد در دمای 37 درجه سانتی گراد قرار داده شدند. نمونه ها بعد از مدت زمان 1 روز و 6 ماه، تحت آزمون سنجش استحکام ریزکششی قرار گرفتند. مطالعه الگوی شکستگی نمونه ها با استریومیکروسکوپ انجام شد. داده ها با آزمون های آماری آنووای یک طرفه و Tamhan تحلیل شدند.یافته ها: استحکام باند ریزکششی SB در مدت زمان 1 روز (3.67±27.42 مگاپاسکال) و 6 ماه (3.25±27.28 مگاپاسکال)، با تفاوت معنی داری بیش تر از سایر گروه ها بود (p<0.05). استحکام باند ریزکششی CSEB و SBMP، در مدت زمان 1 روز با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت. کاهش قابل ملاحظه ای در استحکام SBMP و ABSE در گذر زمان مشاهده شد .(p<0.05)استحکام ABSE در مدت زمان 1 روز (2.81±11.77 مگاپاسکال) و 6 ماه (1.71±9.33 مگاپاسکال) به طور معنی داری کم تر از سایر گروه ها بود .(p<0.05) الگوی غالب شکست SBMP وABSE ، چسبنده بود که با گذشت زمان افزایش یافت. الگوی شکستگی CSEB و SB ترکیب چسبنده و مخلوط بود که در گذر زمان نیز ثابت ماند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، پایداری باند رزین با عاج به نوع سیستم چسبنده مورد استفاده بستگی دارد. سیستم CSEB علاوه بر توانایی باند کوتاه مدت مشابه SBMP پایداری و ثبات باند را در برابر مکانیسم های تخریب نشان داد.
كلید واژه: استحکام باند ریزکششی، سیستم چسبنده سلف اچ، سیستم چسبنده اچ - شستشو

توضیحات بیشتر