فایل ورد مقايسه اثر ماده باندينگ self etch و total etch بر استحکام باند برشي شيارپوش با ميناي دندان شيري

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه اثر ماده باندينگ self etch و total etch بر استحکام باند برشي شيارپوش با ميناي دندان شيري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه اثر ماده باندينگ self etch و total etch بر استحکام باند برشي شيارپوش با ميناي دندان شيري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه اثر ماده باندينگ self etch و total etch بر استحکام باند برشي شيارپوش با ميناي دندان شيري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه اثر ماده باندينگ self etch و total etch بر استحکام باند برشي شيارپوش با ميناي دندان شيري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :6

زمینه: از مشکلات موجود در زمینه استفاده از شیار پوش در دندان های شیری، مراحل درمانی زیاد که تحمل آن ها برای کودک دشوار است ونیز پیوند ضعیف و غیر موثر با مینای دندان می باشد.هدف: مطالعه به منظور مقایسه اثر ماده باندینگ Single bond و G bond بر استحکام باند برشی شیار پوش با مینای دندان شیری انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی که در سال 1386 در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد واحد تهران انجام شد، تاج های 10 مولر شیری فاقد پوسیدگی در جهت باکولینگوالی بریده شدند. 20 نمونه به دست آمده جهت استفاده از باندینگ های Single bond و G bond به طور اتفاقی به دو گروه تقسیم شدند. پس از کاربرد باندینگ ها طبق دستور کارخانه سازنده، شیار پوش consice بر روی سطوح مینایی ساییده شده باند شد و پس از 24 ساعت میزان استحکام باند برشی سنجیده شد. چگونگی شکست نمونه ها زیر میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی 20 بررسی شد. داده ها با آزمون آماری تی تحلیل شدند.یافته ها: میزان استحکام باند برشی Single bond و G bond به ترتیب 16.71±0.72 Mpa و 9.62±1.4 Mpa بود. و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود(p<0.05) . %80 شکست ها در Single bond و %90 درG bond از نوع به هم پیوسته (Cohesive) در ماده شیار پوش بودند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، در صورت نیاز به یک باند پرقدرت با مینای دندان شیری، G bond به عنوان یک ماده چسبنده سلف اچ جایگزین مناسبی برای سیستم های اچ - شستشو (total etch) نیست.
كلید واژه: شیارپوش، استحکام باند، سیستم های باندینگ

توضیحات بیشتر