فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافيک درمان پالپ زنده با استفاده از مدل هاي رگرسيون حاشيه اي

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافيک درمان پالپ زنده با استفاده از مدل هاي رگرسيون حاشيه اي دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافيک درمان پالپ زنده با استفاده از مدل هاي رگرسيون حاشيه اي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافيک درمان پالپ زنده با استفاده از مدل هاي رگرسيون حاشيه اي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي موفقيت باليني و راديوگرافيک درمان پالپ زنده با استفاده از مدل هاي رگرسيون حاشيه اي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين

تعداد صفحات :9

زمینه: درمان رایج و مرجع برای بیماری التهاب برگشت ناپذیر پالپ دندان، معالجه ریشه دندان (RCT) است. اما امروزه به علت اهمیت زنده نگه داشتن پالپ دندان، پالپوتومی مورد توجه فراوان قرار گرفته است.هدف: مطالعه به منظور بهره گیری از مدل های رگرسیون حاشیه ای جهت مقایسه موفقیت معالجه ریشه دندان، با نتایج درمان پالپ زنده (پالپوتومی) توسط دو ماده MTA و CEM برای درمان بیماری التهاب برگشت ناپذیر پالپ دندان انجام شد.مواد و روش ها: این کارآزمایی بالینی در سال 1387 در 4 استان خراسان رضوی، تهران، یزد و فارس انجام شد. بیماران به طور تصادفی سه درمان معالجه ریشه دندان (203 نفر)، پالپوتومی با MTA (207 نفر) و پالپوتومی با CEM (205 نفر) را دریافت کردند. برای این افراد دو شاخص حساسیت به ضربه و وجود ضایعه پری اپیکال در سه زمان پایه، 6 ماه و 1 سال پس از درمان بررسی شد. داده ها با مدل رگرسیون حاشیه ای و روش معادلات برآوردی تعمیم یافته با نرم افزار SAS نسخه 9.1 تحلیل شدند.یافته ها: نسبت شاخص وجود ضایعه پری اپیکال در درمانRCT ، 5.07 برابر پالپوتومی با MTA و 3.25 برابر پالپوتومی با CEM بود (p<0.001). پالپوتومی با دو ماده MTA وCEM تفاوت آماری معنی داری نداشتند. نسبت شانس حساسیت داشتن به ضربه در گروه های درمانی تفاوت معنی داری نداشت. جنسیت و سن نیز اثر معنی داری روی دو متغیر پاسخ حساسیت به دق و وجود ضایعه پری اپیکال نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، به نظر می رسد پالپوتومی می تواند جایگزین مناسبی برای معالجه ریشه دندان باشد.
كلید واژه: معالجه ریشه دندان، ترکیب تری اکسید معدنی (MTA)، مخلوط غنی شده کلسیمی (CEM)، پالپوتومی

توضیحات بیشتر