فایل ورد تيتر آنتي بادي سرمي ضد ويروس سرخک 5 سال پس از دريافت واکسن توام سرخجه و سرخک: يک مطالعه مقطعي

لینک دانلود

 فایل ورد تيتر آنتي بادي سرمي ضد ويروس سرخک 5 سال پس از دريافت واکسن توام سرخجه و سرخک: يک مطالعه مقطعي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تيتر آنتي بادي سرمي ضد ويروس سرخک 5 سال پس از دريافت واکسن توام سرخجه و سرخک: يک مطالعه مقطعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تيتر آنتي بادي سرمي ضد ويروس سرخک 5 سال پس از دريافت واکسن توام سرخجه و سرخک: يک مطالعه مقطعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تيتر آنتي بادي سرمي ضد ويروس سرخک 5 سال پس از دريافت واکسن توام سرخجه و سرخک: يک مطالعه مقطعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :6

مقدمه: در ایران واکسیناسیون بر ضد بیماری سرخک به صورت واکسن واحد سرخک در 9 ماهگی و یادآور در 15 ماهگی انجام می شد. مطالعات سرولواپیدمیولوژیک متعدد انجام شده در افراد واکسینه نشانگر ناکارایی واکسن و نیاز به بازنگری در پروتکل واکسیناسیون کشوری را نشان می داد. در ایران، در سال 1382 واکسن توام سرخجه و سرخک به 95 درصد افراد بین 25-2 سال تلقیح شد؛ این مطالعه به بررسی تاثیر این واکسیناسیون پرداخت.روش ها: در یک مطالعه مقطعی در سال 1387، تیتر سرمی آنتی بادی IgG ضد ویروس سرخک با استفاده از روش الیزا در 60 فرد (30 زن و 30 مرد) 30-20 ساله مراجعه کننده برای مشاوره ازدواج، که واکسن توام سرخجه و سرخک را در سال 1382 دریافت کرده بودند، اندازه گیری شد. نسبت وضعیت ایمنی (Immune Status Ratio یا ISR) با تیتر 0.9 منفی، با تیتر 0.91-1.09 بینابینی و با تیتر 1.10 مثبت در نظر گرفته شد.یافته ها: در گروه خانم ها همگی دارای تیتر آنتی بادی مثبت بودند ولی در بین مردان 27 نفر تیتر مثبت، دو نفر تیتر بینابینی و یک نفر تیتر منفی داشت. میانگین تیتر آنتی بادی سرمی در خانم ها 2.02±0.56IU/l و در آقایان 1.91±0.53IU/l بود (0.447=P). میانگین تیتر آنتی بادی سرمی در گروه سنی 23-20 سال 1.84IU/l، در گروه سنی 27– 24 سال 2.12IU/l و در گروه سنی 30-28 سال 2.17IU/l بود (0.999<P).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشانگر تیتر خوب تولید آنتی بادی توسط واکسن در هر دو جنس و همه گروه های سنی مورد مطالعه بود. با توجه به جوان بودن افراد مورد مطالعه، به نظر می رسد مطالعات سرولوژیک بیشتری در افراد واکسینه شده باید به انجام برسد.
كلید واژه: تیتر آنتی بادی، ویروس سرخک، واکسن سرخجه

توضیحات بیشتر