فایل ورد بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران: تاثيرگذاري رابطه مبادله بر ساختار سرمايه گذاري

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران: تاثيرگذاري رابطه مبادله بر ساختار سرمايه گذاري دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران: تاثيرگذاري رابطه مبادله بر ساختار سرمايه گذاري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران: تاثيرگذاري رابطه مبادله بر ساختار سرمايه گذاري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي بيماري هلندي در اقتصاد ايران: تاثيرگذاري رابطه مبادله بر ساختار سرمايه گذاري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي)

تعداد صفحات :29

یكی از ویژگی های اقتصادهای نفتی وجود بیماری هلندی در این اقتصادها است. با افزایش قیمت نفت و درآمدهای نفتی، ثروت یک کشور افزایش می یابد، افزایش ثروت موجب تقویت و رشد بخش غیرقابل مبادله اقتصاد و تضعیف بخش قابل مبادله اقتصاد می شود. در این حالت، فعالیت هایی از قبیل بخش خدمات و ساختمان رشد می كنند و در عوض فعالیت هایی مانند بخش صنعت دچار ركود می گردند، در این زمان بیماری هلندی اتفاق می افتد. هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماری هلندی در اقتصاد ایران با ملاحظه سرمایه گذاری قابل مبادله و غیر قابل مبادله است. برای این منظور از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 86- 1350 استفاده شده است. برای رسیدن به این هدف ابتدا تابع سرمایه گذاری بر اساس نظریه های متعارف سرمایه گذاری و همچنین با ملاحظه مکانیزم تاثیر گذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری تصریح گردید. به منظور برآورد الگوی تصریح شده از روش جوهانسن - جوسلیوس استفاده شد. بردارهای همجمعی برآورد شده نشان دهنده تاثیر مثبت تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها و تاثیر منفی نرخ بهره بر سرمایه گذاری هر دو بخش بود. از طرفی دیگر، تاثیرگذاری رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله متفاوت بود، به طوری که رابطه مبادله بر سرمایه گذاری بخش قابل مبادله تاثیر منفی و بر سرمایه گذاری بخش غیر قابل مبادله تاثیر مثبت داشت. به عبارتی دیگر، نتیجه بررسی حاکی از تایید وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران بود.
كلید واژه: بیماری هلندی، رابطه مبادله، سرمایه گذاری بخش قابل مبادله و غیر قابل مبادله، نظریه کوردن و نیری

توضیحات بیشتر