فایل ورد اثرات نقش حاکميتي و تصدي گري دولت در اقتصاد بر توزيع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد اثرات نقش حاکميتي و تصدي گري دولت در اقتصاد بر توزيع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردي ايران دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثرات نقش حاکميتي و تصدي گري دولت در اقتصاد بر توزيع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثرات نقش حاکميتي و تصدي گري دولت در اقتصاد بر توزيع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثرات نقش حاکميتي و تصدي گري دولت در اقتصاد بر توزيع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي)

تعداد صفحات :32

میزان و نوع دخالت دولت در مسایل اقتصادی و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مباحث مورد بحث در چند دهه اخیر در میان اقتصاددانان است. توزیع درآمد از جمله مباحث مهم اقتصادی - اجتماعی است که سنجش اثرات مذکور بر آن، هدف کلی این پژوهش را تشکیل داده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است كه تمایز نوع دخالت دولت در امور اقتصادی (تصدی گرایانه و حاکمیتی)، تاثیرات متفاوتی را بر توزیع درآمد جامعه بر جای می گذارد. در این پژوهش ابتدا چارچوب تحلیلی بحث ارایه شده است. سپس اقدام به استخراج شاخص های تقریبی از دو نقش تصدی گری و حاکمیتی برای دولت در مسایل اقتصادی شده است و در ادامه با استفاده از برخی از شاخص های توزیع درآمد، نوع اثرات این دو نقش متفاوت دولت بر توزیع درآمد ایران در سری زمانی 1385- 1348 توسط مدل ARDL مورد برآورد قرار گرفته استنتایج تحقیق نشان داد که افزایش اندازه دولت در بعد تصدی گری باعث بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد و افزایش اندازه دولت در بعد حاکمیتی منجر به بهبود این شاخص ها شده است.
كلید واژه: دولت، توزیع درآمد، نقش حاکمیتی، نقش تصدی گری، مدل ARDL

توضیحات بیشتر