فایل ورد بررسي فراواني نسبي رفتارهاي پر خطر در معتادين تزريقي مراکز گذري و ترک اعتياد استان اصفهان در سال 1389

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي فراواني نسبي رفتارهاي پر خطر در معتادين تزريقي مراکز گذري و ترک اعتياد استان اصفهان در سال 1389 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي فراواني نسبي رفتارهاي پر خطر در معتادين تزريقي مراکز گذري و ترک اعتياد استان اصفهان در سال 1389  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي فراواني نسبي رفتارهاي پر خطر در معتادين تزريقي مراکز گذري و ترک اعتياد استان اصفهان در سال 1389،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي فراواني نسبي رفتارهاي پر خطر در معتادين تزريقي مراکز گذري و ترک اعتياد استان اصفهان در سال 1389 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :6

مقدمه: در سال های اخیر اعتیاد به عنوان یکی از مهم ترین معضلات جامعه مطرح شده است. عوامل و مشکلات متعدد اجتماعی، روان شناختی و بیولوژیک در روی آوردن به اعتیاد و ادامه یافتن آن نقش دارد. اعتیاد جدای از این که خود به عنوان یک بیماری محسوب می شود، زمینه ساز انتقال بیماری های مختلف نیز می باشد که ایدز و هپاتیت از مهم ترین موارد به شمار می رود. در این مطالعه سعی شد تا با بررسی رفتارهای شخصی افراد معتاد، فراوانی رفتارهای پر خطری که می تواند زمینه ساز انتقال و بروز بیماری های عفونی از قبیل ایدز و هپاتیت شود، شناسایی گردد تا با بررسی راه کارهای مناسب به مبارزه با شیوع این بیماری ها در افراد معتاد اقدام شود.روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، افراد با سابقه اعتیاد تزریقی مراجعه کننده به تمامی مراکز گذری و ترک اعتیاد استان اصفهان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند؛ تعداد کل این افراد 539 نفر بود. اطلاعات لازم از این افراد از طریق پرسش نامه استاندارد شده در خصوص رفتارهای پر خطر و خصوصیات دموگرافیک، توسط پرسشگر هم جنس به دست آمد.یافته ها: میزان روابط جنسی خارج از چارچوب حدود 55 بود. بیشترین استفاده کنندگان از کاندوم و انجام خال کوبی افراد جوان بودند؛ بیشترین شریک جنسی معتاد تزریقی در افراد مسن مشاهده شد. همچنین رابطه خطی ضعیف مستقیمی بین تعداد دفعات دستگیری و افزایش سن وجود داشت؛ اما تفاوت معنی داری از نظر سنی در مورد استفاده از سرنگ مشترک، انواع راه های استعمال مواد مخدر و روابط جنسی وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، افزایش تعداد معتادین تزریقی لزوم دادن آگاهی های لازم به آن ها در هر زمینه ای از جمله روابط جنسی محافظت شده مثل استفاده از کاندوم، عدم استفاده از سرنگ مشترک جهت تزریق و عدم انجام اقداماتی مانند خال کوبی یا انجام آن با وسایل مورد اطمینان، مشخص و بارز می باشد.
كلید واژه: اعتیاد، هپاتیت، ایدز، رفتار پر خطر

توضیحات بیشتر