فایل ورد نظريه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهاي اجتماعي در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسيب بينايي

لینک دانلود

 فایل ورد نظريه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهاي اجتماعي در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسيب بينايي دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نظريه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهاي اجتماعي در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسيب بينايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نظريه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهاي اجتماعي در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسيب بينايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نظريه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهاي اجتماعي در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسيب بينايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني)

تعداد صفحات :16

این پژوهش با هدف شناخت فایل ورد نظريه تحول ذهن و رابطه آن با مهارتهاي اجتماعي در کودکان و نوجوانان مبتلا به آسيب بينايي صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان مبتلا به آسیب بینایی شهر مشهد تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند، 43 نفر از این کودکان در 4 گروه سنی (4، 7، 10 و 13 سال) انتخاب شدند. برای اندازه گیری نظریه ذهن از دو تکلیف باور غلط (تکلیف پیش بینی باور؛ پرنر و وایمر، 1987؛ تکلیف پیش بینی عمل؛ وایمر و پرنر، 1983) و برای سنجش مهارتهای اجتماعی و مشکلات رفتاری از مقیاس مهارتهای اجتماعی (فرم معلم؛ گراشام و الیوت، 1990) بهره گرفته شد. داده های پژوهش با استفاده از آزمون مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون لوجستیک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بین عملکرد در تکلیف پیش بینی عمل و نمره کلی مهارتهای اجتماعی و عملکرد در هر دو تکلیف (پیش بینی باور و پیش بینی عمل) و نمره کلی مشکلات رفتاری رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بهره هوش کلامی و سن، عملکرد در تکلیف پیش بینی عمل را پیش بینی کردند.
كلید واژه: کودکان و نوجوانان با آسیب بینایی، نظریه ذهن، مهارتهای اجتماعی، مشکلات رفتاری

توضیحات بیشتر