فایل ورد مقايسه شيوع آنتي بادي ايزوله عليه آنتي ژن کور در هپاتيت B در معتادان تزريقي با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه شيوع آنتي بادي ايزوله عليه آنتي ژن کور در هپاتيت B در معتادان تزريقي با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه شيوع آنتي بادي ايزوله عليه آنتي ژن کور در هپاتيت B در معتادان تزريقي با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه شيوع آنتي بادي ايزوله عليه آنتي ژن کور در هپاتيت B در معتادان تزريقي با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه شيوع آنتي بادي ايزوله عليه آنتي ژن کور در هپاتيت B در معتادان تزريقي با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک در سال 88-1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :8

زمینه: در اهداکنندگان خون شیوع آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور بین 5-2 درصد می باشد. شیوع هپاتیت B و C و عفونت توام هپاتیت B و C در معتادان تزریقی بالا است. هپاتیت C باعث مهار آنتی ژن استرالیایی شده و ممکن است هپاتیت B فقط خود را به صورت آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور نشان دهد. در این مطالعه شیوع آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور در معتادان تزریقی با اهداکنندگان خون در شهرستان اراک مقایسه شده است.مواد و روش ها: 684 نفر (531 نفر اهداکننده خون و 153 نفر معتاد تزریقی) در شهرستان اراک وارد مطالعه شدند. بررسی از نظر مارکرهای سرولوژیک هپاتیت B و C (آنتی بادی علیه هپاتیت -C آنتی ژن استرالیایی در هپاتیت -B آنتی بادی علیه آنتی ژن استرالیایی - آنتی بادی علیه آنتی ژن کور) در تمام نمونه ها صورت گرفت.یافته ها: سن متوسط در اهداکنندگان خون36±10.18 سال (در محدوده سنی 16 تا 60 سال) بود و 97 درصد آنها مذکر و 7 درصد مونث بودند. از 531 اهداکننده خون 11 نفر (2.1 درصد) دارای آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور بودند. متوسط سنی 153 معتاد تزریقی مورد مطالعه 30.66±5.92 (درمحدوده سنی 20 تا 50 سال) بود همه آنها مذکر بودند. 12 نفر از آنها (7.84 درصد) دارای آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور بودند. این 12 نفر مبتلا به هپاتیت C بودند.نتیجه گیری: شیوع آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور در معتادان تزریقی 3.73 برابر اهداکنندگان خون بود ((P=0.0. برای تشخیص هپاتیت B در معتادان تزریقی آزمایش آنتی بادی علیه آنتی ژن کور خصوصا در موارد ابتلا به هپاتیت C باید صورت گیرد.
كلید واژه: آنتی بادی ایزوله علیه آنتی ژن کور، معتادان تزریقی، شیوع، هپاتیت، اهداکنندگان خون

توضیحات بیشتر