فایل ورد بررسي شيوع مقاومت به متي سيلين و وانکومايسين در استافيلوکوک هاي کواگولاز منفي جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد 1388

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي شيوع مقاومت به متي سيلين و وانکومايسين در استافيلوکوک هاي کواگولاز منفي جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد 1388 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي شيوع مقاومت به متي سيلين و وانکومايسين در استافيلوکوک هاي کواگولاز منفي جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد 1388  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي شيوع مقاومت به متي سيلين و وانکومايسين در استافيلوکوک هاي کواگولاز منفي جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد 1388،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي شيوع مقاومت به متي سيلين و وانکومايسين در استافيلوکوک هاي کواگولاز منفي جدا شده از نمونه هاي کلينيکي بيمارستان هاي آموزشي شهرکرد 1388 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :10

زمینه: وانکومایسین به طور وسیع در درمان عفونت هایی با عامل استافیلوکوک کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین (MRCoNS) استفاده می گردد. پیدایش سویه های استافیلوکوک کواگولاز منفی با مقاومت کامل (Vancomycin Resistant Coagulase Negative Staphylococci) VRCoNS و حد واسط (Vancomycin Intermediate Coagulase Negative Staphylococci) VICoNS به وانکومایسین در نقاط مختلف جهان باعث نگرانی شده است. ما در این مطالعه میزان شیوع (Methicillin-Resistant Coagulase Negative Staphylococci) MRCoNS و پیدایش VICoNS و VRCoNS را در بیمارستان های شهرکرد مورد مطالعه قرار دادیم.مواد و روش ها: هشتاد و هشت ایزوله استافیلوکوک کواگولاز منفی (CoNS) از میان 284 ایزوله استافیلوکوک جدا شده از نمونه های کلینیکی بیمارستان های شهرکرد، شناسایی گردید. سپس الگوی حساسیت ضدمیکروبی برای 12 آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن تعیین گردید. سویه های مقاوم به متی سیلین با چندین روش شناسایی شدند: دیسک دیفیوژن، E-test و Real-time PCR استافیلوکوک کواگولاز منفی. سویه های مقاوم به وانکومایسین هم با چندین روش شناسایی شدند: E-test، آگار اسکرین وDuplex-PCR .یافته ها: با استفاده از روش دیسک دیفیوژن مشخص گردید که 100 درصد ایزوله ها مقاوم به پنی سیلین هستند، در حالی که کمترین مقاومت (33 درصد) برای افلوکساسین مشاهده گردید. چهل و شش سویه CoNS مقاوم به متی سیلین بوده و هیچکدام از سویه ها دارای کاهش حساسیت به وانکومایسین نبوده و در روش PCR حامل ژن های vanA و vanB نبودند.نتیجه گیری: این مطالعه شیوع بالایی MRCoNS را در بیمارستان های شهرکرد نشان داد، اما هنوز خوشبختانه مقاومت به وانکومایسن مشاهده نشده است.
كلید واژه: استافیلوکوک کواگولاز منفی، مقاوم به وانکومایسین، مقاوم به متی سیلین، شیوع

توضیحات بیشتر