فایل ورد بررسي طغيان آفت سن گندم بر مبناي ويژگي هاي دما در استان کردستان (مطالعه موردي: شهرستان بيجار)

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي طغيان آفت سن گندم بر مبناي ويژگي هاي دما در استان کردستان (مطالعه موردي: شهرستان بيجار) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي طغيان آفت سن گندم بر مبناي ويژگي هاي دما در استان کردستان (مطالعه موردي: شهرستان بيجار)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي طغيان آفت سن گندم بر مبناي ويژگي هاي دما در استان کردستان (مطالعه موردي: شهرستان بيجار)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي طغيان آفت سن گندم بر مبناي ويژگي هاي دما در استان کردستان (مطالعه موردي: شهرستان بيجار) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :20

اهمیت گندم به عنوان غذای اصلی مردم در کشور برکسی پوشیده نیست. استان کردستان یکی از قطب های تولید گندم کشور محسوب می شود. محصول گندم این استان نیز، مانند سایر نقاط گندم خیز کشور از آفت سنِ گندم در امان نبوده و این آفت هر ساله مقادیر زیادی محصول گندم این استان را نابود می کند. در این پژوهش، ویژگی های دما شامل دماهای میانگین، حداقل، حداکثر و میزان واحدهای گرمایی روزانه در پنج مقطع زمانی و رابطه آن با میزان گسترش آفت سن در طول سال های زراعی 71-70 تا 82-81 در سطح شهرستان بیجار مطالعه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که آفت سنِ گندم از نظر میزان جمعیت به شرایط دمایی وابسته است، در سال های زراعی که میزان دما و میزان واحدهای گرمایی در فصل بهار بالا بوده و تعداد روزهای یخبندان سالانه و تعداد روز های با یخبندان شدید به ویژه در فصول پاییز و زمستان سال قبل کم باشد، آفت به شدت طغیان می کند و برعکس. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین مقادیر سالانه واحد های گرمایی و میزان واحدهای گرمایی در دوره فعالیت آفت سن در فصل بهار با سطح مبارزه با آفت سن، یک همبستگی قوی و معنادار در سطح 99 درصد را نشان می دهد. ضریب تبیین (R2) به دست آمده، برای مقادیر سالانه واحد های گرمایی و میزان واحدهای گرمایی از زمان ریزش آفت سن در سطح مزارع تا زمان خاتمه مبارزه با آفت سن، برای شهرستان بیجار 70 درصد محاسبه شد که اهمیت واحدهای گرمایی را در پیش بینی آفت سن در مدل رگرسیون نشان می دهد.
كلید واژه: یخبندان، اقلیم شناسی کشاورزی، بیجار، سن گندم، واحدهای گرمایی

توضیحات بیشتر