فایل ورد تحليل الگوي ديناميکي و همديدي بارش هاي سنگين در جنوب غرب خزر و غرب ايران (مطالعه موردي: بارش)

لینک دانلود

 فایل ورد تحليل الگوي ديناميکي و همديدي بارش هاي سنگين در جنوب غرب خزر و غرب ايران (مطالعه موردي: بارش) دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تحليل الگوي ديناميکي و همديدي بارش هاي سنگين در جنوب غرب خزر و غرب ايران (مطالعه موردي: بارش)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تحليل الگوي ديناميکي و همديدي بارش هاي سنگين در جنوب غرب خزر و غرب ايران (مطالعه موردي: بارش)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تحليل الگوي ديناميکي و همديدي بارش هاي سنگين در جنوب غرب خزر و غرب ايران (مطالعه موردي: بارش) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :21

برای شناخت بهتر از بارش های سنگین یک منطقه، لازم است تا مطالعات کافی از شرایط دینامیکی و همدیدی رخداد بارش در آن منطقه صورت بگیرد. بدین منظور، پژوهش حاضر، به تحلیل دینامیکی و همدیدی بارش سنگین در تاریخ 14/8/1383 که در غرب ایران و جنوب غرب دریای خزر رخ داده می پردازد. برای انجام این پژوهش، پارامترهای دما، ارتفاع ژئوپتانسیل، رطوبت، باد و فشار سطح دریا در سال 2004 برای تمام سطوح استاندارد تهیه شد، سپس شبکه ای که بتواند تحلیل قابل قبولی از رخدادهای هواشناسی ارایه بدهد و تا حد ممکن سامانه های همدیدی در آن نمایان باشد، طراحی شد. در مرحله بعد پارامترهای جوی بر روی این شبکه، با استفاده از نرم افزار گردس کشیده شد. برای بررسی و تحلیل بهتر به مدت یک هفته، نقشه های روزهای وقوع، قبل و بعد از بارش ترسیم شد. نتایج نشان می دهد که در روز چهاردهم آبان 1383 در جنوب غرب خزر سامانه کم فشاری در سطح زمین گسترش یافته است. همچنین در این روز، شکل گیری ناوه در ترازهای میانی جو و فرارفت هوای سرد نیز مشاهده شده است. محور ناوه مذکور با محور جت باد شمال خزر همراهی دارد. وضعیت مولفه نصف النهاری باد باعث افزایش شیو افقی فشار شده است که خود موجب افزایش همرفت و ایجاد تاوایی مثبت شده است. این شرایط با تشدید سرعت قائم، مولفه آزمین گرد باد را تقویت کرده است و موجب تشدید ناپایداری کژفشاری و افزایش جریان های صعودی گردیده است. وضعیت همگرایی و تاوایی تراز 500 هکتوپاسکال این روز، نشان دهنده شرایط مساعد جریان های صعودی در جنوب غرب خزر و نوار مرزی غرب کشور است. سامانه ناپایدار در روز پانزدهم آبان به تدریج در جنوب غرب خزر و غرب به دلیل از بین رفتن ناوه مذکور و فرارفت هوای سرد و همچنین غلبه شرایط واگرایی در سطوح بالای جو و پرفشاری در سطح زمین، تضعیف و ناپدید می شود که این به معنی توقف بارش در این منطقه است.
كلید واژه: ایران، همدید، دینامیک، بارش، همگرایی

توضیحات بیشتر