فایل ورد نقش التهاب در تنگي مجدد استنت بيش از 1 سال بعد از تعبيه استنت دارويي

لینک دانلود

 فایل ورد نقش التهاب در تنگي مجدد استنت بيش از 1 سال بعد از تعبيه استنت دارويي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نقش التهاب در تنگي مجدد استنت بيش از 1 سال بعد از تعبيه استنت دارويي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نقش التهاب در تنگي مجدد استنت بيش از 1 سال بعد از تعبيه استنت دارويي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نقش التهاب در تنگي مجدد استنت بيش از 1 سال بعد از تعبيه استنت دارويي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : طب جنوب

تعداد صفحات :8

زمینه: تنگی مجدد استنت (In-Stent Restenosis) بعد از مداخلات عروقی محدودیت اصلی موفقیت دراز مدت آن است. با وجود پیشرفت های که در طول سال های اخیر به منظور کاهش تنگی مجدد انجام گرفته است، این مشکل همچنان به عنوان یک چالش بالینی باقی مانده است. هدف از این مطالعه بررسی نقش التهاب در ایجاد تنگی مجدد استنت پس از تعبیه استنت دارویی موفق می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه شامل 78 بیمار 35 سال و بالاتر است که بیش از 1 سال پس از تعبیه استنت دارویی به دلیل علایم ایسکمی تحت آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته اند. بیماران بر اساس نتایج آنژیوگرافی به دو دسته تقسیم شدند: گروه مبتلا به تنگی مجدد استنت (مورد) و گروه با استنت باز (کنترل). در همه بیماران سطح لیپیدهای خون و پروتئین واکنش گر C با حساسیت بالا(hsCRP) هم زمان اندازه گیری شد.یافته ها: افراد گروه مورد و شاهد از نظر سن، جنس، فشارخون بالا، سیگار کشیدن و پروفایل چربی به جز کلسترول با چگالی بالا (HDL -C) مشابه بودند. HDL<40 میلی گرم بر لیتر در گروه مبتلا به تنگی استنت شایع تر بود (66.7 درصد در مقابل 30.8 درصد، .(P=0.002) سطحhsCRP در گروه مورد 2.98±2.06 میلی گرم بر لیتر و در گروه کنترل 2.5±1.8 میلی گرم بر لیتر بود. تفاوت معنی داری بین میانگین غلظت hsCRP بین دو گروه نبود ( (P=0.14با این حال سطح میانگین hsCRP در مردان گروه مورد به طور قابل توجهی بالاتر از گروه کنترل بود. (3.35 میلی گرم بر لیتر در مقابل 2.21 میلی گرم بر لیتر، (P>0.05نتیجه گیری: التهاب ممکن است در مردان (و نه در زنان) یک پیش گویی کننده تنگی مجدد استنت بیش از یک سال از تعبیه استنت دارویی باشد. علاوه بر این، HDL-C اثر محافظتی در برابر تنگی مجدد استنت دارد.
كلید واژه: تنگی مجدد کرونر، پروتئین واکنش گر C، استنت دارویی، التهاب

توضیحات بیشتر