فایل ورد مقايسه روش پنمن مانتيث فائو و تشت تبخير کلاس A با داده هاي لايسيمتري در برآورد تبخير و تعرق گياه برنج در منطقه آمل

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه روش پنمن مانتيث فائو و تشت تبخير کلاس A با داده هاي لايسيمتري در برآورد تبخير و تعرق گياه برنج در منطقه آمل دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه روش پنمن مانتيث فائو و تشت تبخير کلاس A با داده هاي لايسيمتري در برآورد تبخير و تعرق گياه برنج در منطقه آمل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه روش پنمن مانتيث فائو و تشت تبخير کلاس A با داده هاي لايسيمتري در برآورد تبخير و تعرق گياه برنج در منطقه آمل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه روش پنمن مانتيث فائو و تشت تبخير کلاس A با داده هاي لايسيمتري در برآورد تبخير و تعرق گياه برنج در منطقه آمل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :17

در بخش عظیمی از قاره آسیا، برنج تامین کننده بیش از 80 درصد کالری مصرفی مردم است. تامین نیاز آبی برنج، به عنوان گیاهی با ارزش غذایی و اقتصادی بالا، در بسیاری از اراضی شالیزاری امری مهم تلقی می شود. در این مطالعه، تبخیر و تعرق گیاه برنج در قالب طرحی دو ساله، با کشت دو رقم خزر و طارم به دو روش مستقیم (لایسیمتر) و غیرمستقیم (فائو) در منطقه آمل در استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. در راستای اندازه گیری های لایسیمتری و محاسبه های فوق، تبخیر و تعرق گیاه مرجع از اندازه گیری های روزانه تشت تبخیر کلاس A و تعیین ضرایب اصلاحی تشت تبخیر به دست آمد. ضرایب اصلاحی تشت تبخیر از معادله های پژوهشگران مختلفی مانند کونیکا، آلن و پرویت، اشنایدر، اشنایدر اصلاح شده، اورنگ و کونیکا محاسبه شد. با بررسی نتایج لایسیمتری، تبخیر و تعرق گیاه برنج در سال اول کشت 578.5 میلی متر و در سال دوم 481.6 میلی متر حاصل شد. نتایج مطالعه نشان داد، استفاده از روش پنمن مانتیث فائو در محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع و اعمال ضریب گیاهی تبخیر و تعرق برنج در این منطقه، 5- 4 درصد برآورد بیشتری نسبت به مقادیر اندازه گیری لایسیمتری دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، روش اشنایدر برای تعیین ضریب تشت توصیه می شود. همچنین، استفاده از تشت تبخیر در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع منطقه مورد مطالعه، مناسب است. مقایسه تبخیر و تعرق برنج برآوردی، بر اساس داده های تشت تبخیر و ضریب تشت اشنایدر و اعمال ضریب گیاهی با مقادیر تبخیر و تعرق واقعی برنج نشان داد، مقادیر برآوردی به طور میانگین 1.5 درصد نسبت به مقادیر واقعی کمتر است که موید دقت مناسب مدل در برآورد تبخیر و تعرق گیاه برنج در منطقه مورد مطالعه است. در مجموع یافته های پژوهش نشان داد با به کارگیری روش های مناسب تخمین تبخیر و تعرق گیاه مرجع و اعمال ضریب گیاهی، می توان تبخیر و تعرق گیاه برنج را که برای مناطق مختلف کاربردی و مناسب است با دقت مطلوب محاسبه کرد.
كلید واژه: روش اشنایدر، برنج آمل، روش پنمن مانتیث فائو، ضریب گیاهی و لایسیمتر

توضیحات بیشتر