فایل ورد بررسي نقش تکتونيک در ناهنجاري مورفومتري شبکه زهکشي در چهار حوضه آبخيز در زاگرس

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي نقش تکتونيک در ناهنجاري مورفومتري شبکه زهکشي در چهار حوضه آبخيز در زاگرس دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي نقش تکتونيک در ناهنجاري مورفومتري شبکه زهکشي در چهار حوضه آبخيز در زاگرس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي نقش تکتونيک در ناهنجاري مورفومتري شبکه زهکشي در چهار حوضه آبخيز در زاگرس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي نقش تکتونيک در ناهنجاري مورفومتري شبکه زهکشي در چهار حوضه آبخيز در زاگرس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي)

تعداد صفحات :26

این پژوهش، نقش تکتونیک در ناهنجاری سیستم زهکشی در چهار حوضه زهکشی پیران، پاطاق، کمندان و دره تخت در زاگرس شمال غرب را بررسی کرده است. شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی ( Da)، شاخص انشعابات (R)، شاخص عدم تقارن حوضه (AF)، شاخص تقارن توپوگرافی عرضی حوضه (T) و الگوی زهکشی پارامترهای مورد بررسی این پژوهش هستند. پارامترهای مذکور، بر اساس نقشه های توپوگرافی با مقیاس 1.50000 به دست آمد. خطوط منحنی میزان، با اختلاف ارتفاع 20 متر حوضه ها در محیط نرم افزار ILWIS رقومی شد و بر اساس آن، نقشه مدل ارتفاعی رقومی حوضه ها و شبکه های زهکشی با درجه های مختلف به روش استراهلر تهیه شد. بعد از تعیین مسیرهای زهکشی ناهنجار و تعداد آبراهه ها در هر مسیر، شاخص های ناهنجاری زهکشی برای حوضه ها تعیین شد. شاخص های عدم تقارن حوضه (AF) و شاخص تقارن توپوگرافی عرضی حوضه (T) بر اساس تعیین خط مرکز حوضه ها و رودخانه های اصلی حوضه ها محاسبه شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی (Da) در حوضه پاطاق و پیران که در زاگرس چین خورده قرار دارند، نسبت به دو حوضه دیگر در زاگرس رورانده، بیشتر است. شاخص مذکور در حوضه های پاطاق، پیران، کمندان و دره تخت به ترتیب 2.06، 1.65، 1.24، 1.15 است. حداکثر پارامتر R (شاخص انشعابات) نیز در حوضه پاطاق (1.01) و حداقل آن در حوضه کمندان (0.75) است. بررسی داده ها نشان می دهد، رابطه معنادار مستقیمی بین پارامتر Da و AF وجود دارد، به طوری که ضریب همبستگی بین این دو متغیر 96 درصد است. ضریب همبستگی بین Da و T نیز 87 درصد است، با این وجود، بررسی رابطه بین پارامتر R و AF نشان می دهد که رابطه مستقیمی بین این دو متغیر وجود ندارد و ضریب همبستگی آنها حدود 44 درصد است. ضریب همبستگی بین R و T نیز ضعیف (23 درصد) است. مطالعه الگوی زهکشی در حوضه ها نشان داد که حوضه های قدیمی تر و فرسایش یافته ترِ واقع در زاگرس رورانده (کمندان و دره تخت) الگوی زهکشی شبکه درختی دارند. الگوی زهکشی کلی در دو حوضه پیران و پاطاق (در بخش جوان تر و فعال تر زاگرس چین خورده) داربستی است، با این وجود، در این حوضه ها در پهلوهای پرشیب طاقدیس ها، الگوی موازی توسعه یافته است، درحالی که در مناطق کم شیب ساختمانی، الگوی شبکه درختی دیده می شود. به طور کلی، این پژوهش نشان می دهد که ناهنجاری زهکشی در حوضه های مورد مطالعه، متاثر از تکتونیک بوده و پارامتر Da، در مقایسه با پارامتر R، کارایی بالایی در تعیین تکتونیک فعال حوضه ها دارد.
كلید واژه: کمندان، پیران، ناهنجاری زهکشی، شاخص ناهنجاری سلسله مراتبی، زاگرس، تکتونیک، شاخص انشعابات

توضیحات بیشتر