فایل ورد بررسي عوامل کاري تيغه هاي روتوتيلر در عمليات خاک ورزي باغات و شاليزارها

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي عوامل کاري تيغه هاي روتوتيلر در عمليات خاک ورزي باغات و شاليزارها دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي عوامل کاري تيغه هاي روتوتيلر در عمليات خاک ورزي باغات و شاليزارها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي عوامل کاري تيغه هاي روتوتيلر در عمليات خاک ورزي باغات و شاليزارها،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي عوامل کاري تيغه هاي روتوتيلر در عمليات خاک ورزي باغات و شاليزارها :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :9

در سال های اخیر استفاده از روتوتیلرها در باغات و مزارع کوچک بویژه در مناطق شمالی کشور گسترش پیدا کرده است. در این طرح، عملکرد یک دستگاه روتوتیلر چند منظوره مورد تحلیل و ارزیابی مزرعه ای قرار گرفت. پارامترهای اصلی اجزای کاری مانند سرعت پیشروی ماشین و سرعت دورانی تیغه ها و تاثیر آن ها بر کیفیت عملیات خاک ورزی مورد تحلیل نظری و عملی قرار گرفت. نتایج این تحلیل ها نشان داد که سرعت پیشروی و سرعت دورانی تیغه ها بر ضخامت لایه بریده شده خاک و در نتیجه میزان خرد شدن آن تاثیر دارد. آزمون مزرعه ای در شرایط باغ و شالیزار به منظور تعیین درصد خرد شدن خاک و ضخامت لایه بریده شده خاک و تاثیر عواملی مانند سرعت دوران تیغه ها و سرعت پیشروی ماشین بر آن ها انجام شد. بعلاوه برخی خواص فیزیکی خاک از جمله بافت خاک، میانگین ارتفاع علف های هرز، رطوبت خاک و جرم مخصوص خاک در باغ و شالیزار در عمق 150 MM بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با آزمایش فاکتوریل 3×3 و در سه تکرار انجام گرفت. با توجه به نتایج مقایسه میانگین های آزمون دانکن مشاهده شد که بهترین ترکیب از فاکتورهای سرعت پیشروی ماشین و سرعت دورانی تیغه ها برای ضخامت لایه برش خاک، به ترتیب عبارت بودند از -0.4 MS-1 و 50 RPM که اختلاف معنی داری با بقیه ترکیب های این دو فاکتور دارد. بعلاوه، بهترین ترکیب فاکتورهای سرعت پیشروی و سرعت دورانی تیغه ها برای درصد خرد شدن خاک کمتر از40 MM ، به ترتیب 0.2 MS-1 و110 RPM ؛ بین 40 MM الی80 MM ،0.3 MS-1 و 50 RPM و بزرگتر از80 MM ، 0.4 MS-1 و 50 RPM بدست آمد.
كلید واژه: خاک ورزی، روتوتیلر، سرعت دورانی تیغه، سرعت پیشروی ماشین

توضیحات بیشتر