فایل ورد اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقاي مهارت هاي زندگي و کاهش عود در مردان معتاد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقاي مهارت هاي زندگي و کاهش عود در مردان معتاد دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقاي مهارت هاي زندگي و کاهش عود در مردان معتاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقاي مهارت هاي زندگي و کاهش عود در مردان معتاد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر بخشي اجتماع درمان مدار بر ارتقاي مهارت هاي زندگي و کاهش عود در مردان معتاد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان

تعداد صفحات :14

مقدمه: اجتماع درمان مدار رویکردی است که به افراد دچار مشکل مصرف مواد کمک می کند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی اجتماع درمان مدار بر افزایش مهارت های زندگی و کاهش عود در مردان معتاد می باشد.روش: این پژوهش بر اساس طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون ـ پس آزمون و پی گیری انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مردان مصرف کننده مواد مراجعه کننده به مراکز اجتماع درمان مدار بود. نمونه پژوهش به صورت نمونه گیری خوشه ای از مراکز اجتماع درمان مدار همدان، اصفهان و یزد انتخاب شد و شامل 442 نفر مصرف کننده مواد بود که در طی دو سال ارزیابی شدند. در این مطالعه مراجعان در سه نوبت پیش آزمون (زمان پذیرش)، پس آزمون (3 تا 6 ماه پس از درمان) و پی گیری (یک سال پس از درمان) با استفاده از پرسش نامه های مهارت های زندگی و تست مرفین مورد آزمون قرار گرفتند.یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که اجتماع درمان مدار مهارت های زندگی (مهارت حل مساله، ارتباطی، خودآگاهی، مدیریت هیجان ها، مهارت ابراز وجود و خودمراقبتی) مردان مصرف کننده مواد را افزایش داده (P<0.05) و هم چنین پس از یک سال در کاهش عود مردان به مصرف مواد موثر بوده است.نتیجه گیری: این مطالعه شواهدی را فراهم کرده است که برنامه اجتماع درمان مدار در درونی سازی مهارت های زندگی و کاهش عود در مردان معتاد موثر است.
كلید واژه: اجتماع درمان مدار، مهارت زندگی، مردان معتاد، عود، اعتیاد

توضیحات بیشتر